Om samrådet 2002-2010

I miljöbalkens 6:e kapitel ska vissa ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen innehålla ett samråd, där berörda ska kunna få information och ställa frågor till den sökande. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB startade ett samråd för slutförvaring av använt kärnbränsle år 2002 och höll sitt sista samrådsmötet i maj 2010.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG deltog i samrådet sedan 2005 och skickade inlagor till SKB tillsammans med Naturskyddsföreningen. Under samrådet framförde föreningarna att bolaget skulle samråda om preliminära versioner av säkerhetsanalysen och de särskilda dokumenten om metod- och platsval. Detta gjordes aldrig och därför anser föreningarna att samrådet inte varit fullgott.

Här hittar du samtliga av Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlagor inskickade till SKB >>

Här hittar du SKB:s samrådsredogörelse som finns med i ansökningarna om ett slutförvar >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev