Östhammar: Huvudförhandling om slutförvaret

Den fjärde veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Östhammar. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn vid platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den som önskar närvara vid domstolens syn i Forsmark måste föranmäla sig.

 

Tid: Samling kl. 12:30 måndagen den 9 oktober. Avslutas kl. 16:00 fredagen den 13 oktober
Plats: Ladan i Gimo, Idrottsgården, Gymnasievägen, Gimo
Anmälan till syn: Senast den 15 september 2017 till kärnavfallsbolaget SKB, genom mejl till besok[at]skb.se eller telefon 0491-767805 vid önskemål om närvaro vid domstolens syn på platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun. Ange namn, personnummer och hemort. Medtag giltig legitimation med foto till området. 

Länkar:

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Lunchrestauranger i Gimo >>

Pressmeddelande på Nacka tingsrätts hemsida, 170831 >> 

Information om ansökan och huvudförhandlingen på Nacka tingsrätts hemsida, 170705 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev