Presseminarium med rapporten Haveri för kärnavfallet

Välkommen på presseminarium, tisdagen den 15 mars kl. 12.30-14.00 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, presenterar en rapport som ger perspektiv på säkerhetsfrågorna och metoden för slutförvaring av kärnkraftens avfall. Dessutom har vi bjudit in Peter Szakalos, korrosionsforskare vid KTH, som redovisar det senaste vetenskapliga kunskapsläget om vad som kan hända med kopparkapslarna, slutförvarets innersta säkerhetsbarriär. 

Vi tar upp de frågor - och svar - som inte kommer att presenteras av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, dagen därpå. Då presenteras deras ansökan om slutförvaring av kärnavfallet som sedan lämnas vidare till Stålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen.

Medverkande:
Mikael Karlsson,
 ordförande, Naturskyddsföreningen
Johan Swahn,
 kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
Peter Szakálos,
 korrosionsforskare, KTH

Om du vill äta en matig wrap kl 12.30, inför seminariet, vill vi gärna ha din anmälan till:

eva-lena.neiman(at)naturskyddsforeningen.se 

 

Välkommen!

För frågor: Eva-Lena Neiman,
t f presschef, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om presseminariet om SKB:s ansökan och Naturskyddsföreningens och MKG:s rapport "Haveri för kärnvafallet", 110315 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev