Internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister

Idag presenterade OECD:s internationella kärnkraftorgan NEA sin granskning av kraftindustrins ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Expertgruppen är i delar positiv men pekar även på vissa säkerhetsfrågor som måste besvaras, bland annat om kopparkorrosion, alltså risken för korrosion och läckage från de kopparkapslar industrin vill ha.

-  Expertgruppen skriver att fler försök är nödvändiga för att besvara frågor om kopparkapslarnas pålitlighet. Det är ett stöd för vårt krav att det behövs avsevärda studier för att garantera att de barriärer av koppar som ska garantera den långsiktiga miljösäkerheten fungerar. Det handlar om radioaktivt avfall som ska förvaras säkert för omvärlden i över 100 000 år, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Även forskare på KTH har kritiserat industrins förslag på metod och menar att radioaktiva ämnen kan läcka ut redan innan tusen år har gått. Naturskyddsföreningen, som samarbetar med Miljörörelsens kärnavfallsgranskning MKG, är i sitt yttrande också kritisk till att den alternativa metoden djupa borrhål inte har undersökts tillräckligt av industrin, trots att det redan på 1990-talet framkom att den kunde vara säkrare.

-  Miljörörelsen anser att den övervägande positiva slutrapporten från den internationella granskningen av kraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark bygger på ett otillräckligt underlag. Granskningsgruppen från det internationella kärnkraftorganet OECD/NEA har dragit för tidiga slutsatser i stället för att som uppdraget var koncentrera sig på att föreslå kompletteringar, säger Johan Swahn, kanslichef för Miljörörelsens kärnavfallsgranskning MKG.         

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Den internationella granskningsgruppens slutrapport >>

Nyhet på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev