Miljödomstolens nej till förvaring av kärnavfall – en seger för miljörörelsen och vetenskapen

Mark- och miljödomstolen säger nej till kärnkraftsindustrins förslag om hur det farligaste radioaktiva avfallet ska slutförvaras vid Forsmark innan det är visat att kopparkapseln är säker. Det är en stor seger för säkerhet och miljö – och för Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning samt de kritiska forskare som visat på riskerna med den föreslagna metoden. Nu ska regeringen fatta det avgörande beslutet om framtiden.

– Vi är lättade och oerhört glada över domstolens yttrande, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Att domstolen är negativ till den lösning som kärnkraftsindustrin föreslagit genom kärnavfallsbolaget SKB, betyder att avfallsproblemet ännu inte är löst, och det visar styrkan i en fungerande miljöprövning som ställer höga krav på säkerhet och underlag.

Yttrandet handlar om Sveriges hittills mest omfattande miljömål. Domstolen har lyssnat på alla parter, också de forskare som lyft oroande risker med att förvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar. Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, har varit aktiva under hela processen för att visa bristerna i den föreslagna metoden. Föreningarna har under många år argumenterat för att SKB ska lyssna också på kritiska forskare och också undersöka andra metoder, framför allt möjligheten att utveckla en metod med mycket djupa borrhål.

Naturskyddsföreningen vill att kärnkraften avvecklas. Det finns inte plats för kärnkraft i ett samhälle som på sikt ska bli hållbart. Så länge kärnkraften finns produceras radioaktivt avfall som måste tas om hand.

– Det här är en seger för oss. Vi bedömer att det inte går att visa att kopparkapslarna kan bli säker. Nu gäller det att titta framåt och söka säkrare lösningar. De beslut som nu fattas handlar om avfall som är livsfarligt under hundratusentals år. Flera oberoende forskare har redovisat kritik mot både metod och lokalisering. Det finns ett gediget material bakom domstolens yttrande. Vi har svårt att se att regeringen kan komma fram till något annat resultat än domstolen, säger Johan Swahn, kanslichef vid Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Parallellt med ärendet i Mark- och miljödomstolen har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövat avfallsförvaret enligt kärntekniklagen. Strålsäkerhetsmyndigheten har under förmiddagen i ett eget yttrande till regeringen tillstyrkt ansökan och sagt att industrin har "förutsättningar att kunna uppfylla" strålsäkerhetskraven. Myndighetens beslut förutsätter en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagen.

Naturskyddsföreningen tolkar det som att myndighetens tror att säkerhetsproblemen kommer att kunna lösas senare, innan slutförvaret tas i drift. Det har emellertid funnits en intern oenighet, bland annat har myndighetens korrosionsexpert inte velat godkänna ansökan, något som Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur avslöjade i höstas.

– Vi förväntar oss att SSM nu gör ett bättre jobb och fortsätter att granska kopparkorrosionsfrågan, så regeringen får bästa tänkbara underlaget inför sitt beslut, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen och MKG fortsätter också att följa såväl forskning inom området som miljödomstolens argumentation och Strålskyddssäkerhetsmyndighetens arbete.

> Läs mer Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete för att påverka och hitta en säker lösning på avfallsproblemet >>

> Läs artiklar om kärnavfall i Sveriges Natur >>

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Domstolens yttrande:

Sammanfattning av domstolens yttrande, 180123 >>

Domstolens yttrande till regeringen, 180123 >>

Beslut om domstolens överlåtande av yttrande till regeringen, 180116 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev