Myndigheten viker sig för kraftindustrin

Idag lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, över den utredning som ska förhindra att det blir skattebetalarna som tar över kärnkraftsbolagens nota. Regeringen tillsatte utredningen förra året efter att myndigheten upptäckt att det fattas pengar i den fond som ska garantera slutförvaringen av det radioaktiva kärnavfallet och bekosta rivningen av kärnkraftverken. Men trots att det fattas pengar föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att kraftbolagens avgift idag på 2 öre per kWh kärnraftsel räcker och förklarar det med att de accepterar industrins bedömning att reaktorerna kommer att drivas i ytterligare 50 år.

- Det är häpnadsväckande. Det är bara att blicka mot Tyskland för att få reda på de faktiska kostnaderna för att riva ett kärnkraftverk – och det handlar om upp till tre gånger så höga kostnader än vad den svenska kraftindustrin själv har uppgett. Troligtvis handlar det om höjningar till cirka 6 till 10 öre per kWh kärnkraftsel för att skattebetalarna ska slippa stå för kraftbolagens kostnader, säger Svante Axelsson. 

Strålsäkerhetsmyndigheten fick uppdraget tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden förra året sedan myndigheterna upptäckt att det fattas minst 30 miljarder i den fond som ska bekosta rivning och slutförvar. Under lång tid var kärnavfallsavgiften cirka 1 öre per kWh. Regeringen höjde avgiften till ca 2 öre per kWh hösten 2011, men då ville Strålsäkerhetsmyndigheten höja den till 3-4 öre. Idag berör inte myndigheten avgiftsfrågan men i praktiken innebär de låga nivåerna att staten går in och subventionerar kärnkraften.

 -  Jag är oerhört besviken på Strålsäkerhetsmyndigheten. Den låga avgiften har bland annat berott på att industrin hittills redovisat felaktiga uppgifter – de har försökt hålla nere den faktiska kostnaden för slutförvaring och rivning. Nu måste myndigheten fokusera på att ta fram bättre uppskattningar till dess att ett nytt beslut om avgiften ska tas hösten 2014, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. 

Det är häpnadsväckande att myndigheten backar från det den  själv tidigare har konstaterat, nämligen att det behöver tillskjutas mer pengar till kärnavfallsfonden. Nu gömmer myndigheten en massa kostnader genom att mixtra med kärnkraftens livslängd. Det finns inga belägg för att reaktorerna verkligen håller i femtio år och därmed äventyras säkerheten bara för att kraftbolagens avgift ska hållas låg, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

 

För frågor kontakta: 

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev