PRESSMEDDELANDE: Regeringen låter industrin bygga osäkert slutförvar för kärnavfall

Regeringens ja till slutförvaret i Forsmark för det extremt farliga kärnavfallet är både beklagligt och oansvarigt. Det anser Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG). Regeringen har fattat sitt beslut utan att kärnkraftsindustrin kunnat visat att de kopparkapslar som ska garantera säkerheten under minst 100 000 år fungerar.

– Regeringen har idag fattat ett historiskt beslut och jag är rädd att de gjort ett historiskt misstag. Det är direkt oansvarigt av regeringen att säga ja till anläggningen för det extremt farliga kärnavfallet. Metoden att slutförvara avfallet med kopparkapslar har fått omfattande forskarkritik. Avfallet kan orsaka betydande miljöskador längs Upplandskusten – kanske redan efter några hundra år, säger Johanna Sandahl ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringen har valt att säga ja till förvaret av kärnavfallet, trots att det under regeringsprövningen har framkommit ytterligare kunskap om att koppar inte fungerar som kapselmaterial. Kopparkapslarna ska garantera säkerhet för människa och miljö i över 100 000 år. Oberoende forskare vid KTH som är experter på korrosion har vid upprepade tillfällen varnat för att det finns en risk att kapslarna havererar – redan efter några hundra år.

Om kapslarna havererar och det extremt farliga kärnavfallet läcker ut kontaminerar det grundvattnet och hela ekosystemet. Även havsmiljön blir påverkad. Om det sker måste ett stort område spärras av som en zon med tillträdesförbud under mycket lång tid och ingen får äta eller dricka någonting från området.

Regeringen anser att det räcker att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömt att slutförvaret kan bli tillräckligt säkert även om kopparkapslarna inte fungerar som de ska, tack vare de övriga barriärerna av berg och bentonitlera. Regeringen har därmed bortsett från att mark- och miljödomstolen tydligt tog avstånd från det synsättet. Domstolen ansåg att regeringen måste säkerställa att kopparkapslarna verkligen kan hålla.

Både Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga stöd i kärnavfallsfrågor, och KTH-forskarna anser att det krävs mer forskning i slutförvarsmiljö för att garantera att kapslarna håller som tänkt.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att regeringen genom beslutet både åsidosatt de starka vetenskapliga varningssignalerna och behovet av mer kopparforskning. Eftersom vetenskapen fortsätter att arbeta oberoende av politiska beslut menar föreningarna att det är troligt att projektet ändå kommer att stoppas i framtiden. Risken för att pengarna som behövs för att bygga ett slutförvar förslösas på fel teknik är överhängande.

– Regeringen har beslutat att godkänna ett slutförvar som inte kommer att fungera, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. Därmed riskerar pengar att slösas bort i byggandet av ett förvar som sedan måste kasseras.

 

Kontaktinformation:

Johan Swahn, kanslichef Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, telefon 070-4673731

Petra Holgersson, Pressekreterare Naturskyddsföreningen, 

Telefon 072-565 44 05 petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev