Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker slutförvar, trots olösta säkerhetsproblem

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är kritiska till att Strålsäkerhetsmyndigheten ger grönt ljus för det planerade slutförvaret för kärnavfall i Forsmark vid Upplandskusten. Fler avgörande problem med slutförvarsmetoden är ännu inte lösta.

– Det är djupt bekymmersamt att Strålsäkerhetsmyndigheten nu ställer sig bakom kärnkraftbolagens ansökan, trots att det finns klara frågetecken kring metoden. Särskilt brännande är frågan om kopparkapslarna kan korrodera, vilket det nu finns ett fullgott vetenskapligt stöd för att de faktiskt gör, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen.

– Det handlar om att slutförvara tusentals ton av högaktivt avfall, som är farligt i hundratusentals år. Att Strålsäkerhetsmyndigheten nu ger klartecken trots att man alltså medger att det finns problem, är anmärkningsvärt och väldigt oroande, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Strålsäkerhetsmyndigheten offentliggjorde alltså idag sitt yttrande till mark- och miljödomstolen över kärnkraftbolagens ansökan om slutförvar för högaktivt kärnavfall i Forsmark. Myndigheten tillstyrker ansökan, även om man under pressträffen medgav att metoden inte var ”färdigutvecklad”. I yttrandet till mark- och miljödomstolen anger myndigheten att frågan om kopparkapslarnas integritet kan lösas efter det att tillstånd ges.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är starkt kritiska. Föreningarna skrev för en månad sedan i ett yttrande till domstolen att det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått och att ansökan därför inte ska godkännas.  

Kontakt:
- Oscar Alarik, jurist och chef för avdelningen för klimat, energi och transporter, Naturskyddsföreningen: 070-611 32 29
- Johan Swahn, kanslichef MKG: 070-467 37 31

- Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen: 070-794 04 07

Pressmeddelandet som pdf >>

SSM:s yttrande till domstolen, 160629 >>

Yttrandet finns även på MKG:s tillsammans med en längre nyhet >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till domstolen >> 

Mer bakgrund
Den av kärnkraftsindustrin valda KBS-metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle innebär att bränslet stoppas i kopparkapslar. Kapslarna deponeras i hål i golvet i tunnlar sprängda i berget på ca 500 m djup. Kopparkapslarna är omgivna av en buffert av lera som ska skydda kopparytan. Metoden togs ursprungligen fram på 1970-talet. Valet av koppar som kapselmaterial gjordes efter en teoretisk analys. Materialvalet har på senare år kraftigt ifrågasatts. Kärnavfallsbolaget SKB valde 2009 att lokalisera ett tänkt slutförvar vid Forsmarks kärnkraftverk. Efter att ansökan om att få bygga slutförvaret lämnades in 2011 har de pågått en omfattande prövning rörande kompletteringar. När ansökan kungjordes i januari i år påbörjas prövningen i sak. Om något år kommer mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten lämna yttranden till regeringen som sedan kommer att avgöra om tillstånd kan ges eller inte.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev