Remiss i sak och inkommande remissvar

Kraftindustrins kärnavfallsgranskning SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle skickades den 28 april 2014 för andra gången skickats ut på remiss av Strålsäkerhetsmyndigheten för insamlandet av synpunkter i sak. Strålsäkerhetsmyndigheten kungjorde ansökan den 29 januari 2016 och uppmanade då även allmänheten att lämna in sina synpunkter i sak. SKB lämnade in sina kommentarer på synpunkterna den 31 oktober 2016. 

Nationell remiss i sak av SKB:s slutförvarsansökan skickad till remissinstanser, 140428 >>
- Nyhet på MKG:s hemsida om remissen, 140428 >>
- Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM uppdaterar tiden för inlämning av remissynpunkter, 151222 >>

Nationell remiss i sak av SKB: slutförvarsansökan publicerad i flera tidningar, bl.a. DN, SvD och UNT, 160129 >>

- Här finns mer information på MKG:s hemsida om hur du kan skicka in dina synpunkter >>

- Här finns mer information på SSM:s hemsida >>


Remissvar:

Synpunkter som inkommer till myndigheten från remissinstanser finns uppdelade i två olika ärenden hos Strålsäkerhetsmyndigheten: 

- Ärende SSM 2014-1683 för synpunkter från remissinstanser >>
- Ärende SSM 2016-268 för synpunkter från allmänheten >>

Nyheter:

Yrkande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till domstol och SSM: Avstyrk ansökan, 160531 >>

SKB anser att reissynpunkter inte behöver bemötas, 161031 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev