Remiss och inkommande remissvar

I samband med att myndigheten påbörjade den inledande sakgranskningen av ansökningarna skickades ansökningshandlingarna ut på en bred remiss. Remissinstanserna har till den 1 juni 2012 på sig att skicka sina synpunkter till myndigheten på kvaliteten på ansökningsunderlaget, dvs om det behövs kompletteringar. 

Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan >>

 

Remissvar:

Remissvaren som inkommer till myndigheten finns i ärende SSM 2011/3522 och finns tillgängliga på MKG:s hemsida:

Här kan du ladda ner remissvaren >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev