Remissvar 2012

Den 5 april 2011 skickade domstolen ut ansökan på en begränsad remiss med en förfrågan om önskemål om kompletteringar. På grund av ansökans omfattning har remissinstanserna ett helt år på sig att lämna in yttranden. Slutdatum är den 16 april 2012.

Miljödomstolens remiss 110405 >>

Följande myndigheter och organisationer har fått domstolens remiss >> 

Samtliga aktbilagor finns här >>

Remissvar

Här kan du kunna ladda ner de aktbilagor som är remissvar i kompletteringsfasen allt eftersom de kommer in till mark- och miljödomstolen.

Aktbilaga 147 Yttrande från Christopher Busby >> 

Aktbilaga 146 Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorgranisationernas kärnavfallsgranskning, MKG >>

Aktbilaga 145 Yttrande från Naturvårdsverket >>

Aktbilaga 144 Yttrande från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss >>

Aktbilaga 143 Yttrande från Milkas >>

Aktbilaga 142 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län >>

Aktbilaga 141 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län >>

Aktbilaga 140 Yttrande från Oskarshamns kommun >>

Aktbilaga 138 Yttrande från Östhammars kommun >>

Aktbilaga 136 Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, Oskarshamns kommun, 120528 >>

Aktbilaga 135 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 120525 >>

Aktbilaga 134 Yttrande från Naturskyddsföreningen Kalmar län, 120525 >>

Aktbilaga 130 Yttrande från Energimyndigheten, 120403 >>

Aktbilaga 129 Yttrande från Trafikverket, 120403 >>

Aktbilaga 128 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 120321 >>

Aktbilaga 109 Skrivelse från Sjöfartsverket, 120116 >>

Aktbilaga 31 Skrivelse från Statens energimyndighet, 110414 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev