Remissvar 2018-2019

Remissvar skickade till domstolen efter kungörelse.
 

 

Aktbilaga 137 E-post med yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 136 Bilaga 2 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 135 Bilaga 1 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 134 Yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 133 Yttrande från Milkas, 190315 >>

Aktbilaga 132 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 190314 >>

Aktbilaga 131 Yttrande från Britta Kahanpää, 190221 >>

Aktbilaga 130 Bilaga till yttrande från Östhammars kommun, 190305 >> (se aktbilaga 129)

Aktbilaga 129 Yttrande från Östhammars kommun, 190305 >>

Aktbilaga 128 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 190220 >>

Aktbilaga 127 SGU inga synpunkter i ärendet 190219 >>

Aktbilaga 126 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län 190218 >>

Aktbilaga 125 Yttrande från Nils-Axel Mörner 190218 >>

Aktbilaga 122 Bilaga 2 till ab 120 Granskningsrapport - utbyggnad och fortsatt drift av SFR >>

Aktbilaga 121 Bilaga 1 till ab 120 Prövningen enligt kärntekniklagen >>

Aktbilaga 120 SSM:s yttrande inskickad till domstolen 17 januari >>

Aktbilaga 119 MSB avstår från att yttra sig, 190111 >>

Aktbilaga 118 Naturvårdsverket avstår från att yttra sig, 190109 >>

 

Aktbilaga 111 Bilaga 2 till Milkas yttrande i sak, presentation från Herbert Henkels möte med SSM 181012 >>

Aktbilaga 110 Bilaga 1 till Milkas yttrande i sak, synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner, 181105 >>

Aktbilaga 109 Yttrande från Milkas i sak, 181105 >>

Aktbilaga 108 Bilaga till Aktbilaga 107, Samrådsyttrande om utbyggnad av SFR >>

*** Här hittar du Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak 181031  ***

Aktbilaga 107 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG i sak, 181031 >>

Aktbilaga 106 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 181031 >>

Aktbilaga 103 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 102 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 101 E-post från Naturvårdsverket, 180411 >>

Aktbilaga 100 Yttrande från SGU, 180327 >>

Aktbilaga 99 Yttrande från Svensk Kärnbränslehantering AB, 180322 >>

Aktbilaga 97 Yttrande från Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 180320 >>

Aktbilaga 96 Yttrande från Lst i Uppsala län, 180319 >>

Aktbilaga 93 Yttrande inkom från Havs- och vattenmyndigheten, 180319 >>

 

Aktbilaga 90 Yttrande från Östhammars kommun, 180313 >>

Aktbilaga 89 Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 171218 >>

Aktbilaga 88 Kungörelse MMD, 171204 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev