SR-Site - Säkerhetsanalys

Här kan du ladda ner säkerhetsanalysen, SR-Site, som kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnat in tillsammans med sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

SR-Site del I >> (13 MB)

SR-Site del II >> (29 MB)

SR-Site del III >> (15 MB) 

 

SR-Site - Safety analysis 
Here you can download the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company's, SKB's, analysis
on the long-term safety of the final repository for spent nuclear fuel, SR-Site. The SR-Site safety analysis was published in March 2011.

SR-Site I >> (13 MB)

SR-Site II >> (30 MB)

SR-Site III >> (14 MB)

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev