SSM 2011/1135 - Slutförvarsansökan

I Strålsäkerhetsmyndighetens ärende SSM 2011/1135 finns SKB:s ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen.

Lista över handlingar i ärende SSM 2011/1135, 191030 >>

Du kan också följa ärendet hos Strålskyddsmyndigheten >>

Handlingar i ärende SSM 2011/1135 

27. Svar på begäran om synpunkter på inlagor rörande kopparkorrosion, 180518 >>

26. Begäran om synpunkter på inlagor rörande kopparkorrosion, 180509 >>

a. Bilaga 1: Kommentar till M2018/00221 - Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor

b. Bilaga 2: Analys av kärnbränslefrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen

25. Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor, 180405 >>

24. Överlämnande av ansökningar om tillstånd enligt KTL angående Clab/Clink och slutförvaret av använt kärnbränsle, 180425 >>

23. Yttrande till regeringenöver SKB:s ansökningar enligt KTL angående Clab/Clink och slutförvaret för använt kärnbränsle, 180405 >>

22. Handlingen är makulerad hos SSM.

21. SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar, 180123 >>

20. Sammanfattande rapport över SSM:s granskning av SKB:s ansökningar, 180123 >>

19. Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

18. Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

17. Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

16. SSM:s granskningsrapport: Systemövergripande frågor inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160628 >>

15. SSM:s granskningsrapport: Långsiktig säkerhet inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160626 >>

14. SSM:s granskningsrapport: Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160616 >>

13. SSM:s kungörelse, 160129 >>

12. Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark, 111027 >>
Volym 1 >>
Volym 2 >>
Volym 3 >> 

11. Sammanställning av rapporter i ansökan där rättelser gjorts, 130403 >>

10. Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark, 121220:
Volym 1 >> (se handling 8)
Volym 2 >> (se handling 8)
Volym 3 >> 

9. Rättelse TR 11-01 volym 1 o 2, Long-term safety for the final repository, 120321:
Volym 1 >>
Volym 2 >> 

8. Rättelse TR 10-14 + 15 + 17 Design, production and initial state of canister, 120321:
Errata TR-10-14 >> (se handling 4)
Errata TR-10-15 >>
Errata TR-10-17 >> 

7. Rättelse svenska versionen av TR 11-01 Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret:
Del 1 >>
Del 2 >>
Del 3 >> 

6. Rättelse TR 10-13 Spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository, 120321 >>

5. Rättelse TR 10-14 Design, production and initial state of the canister, 120313 >>

4.  SSM:s sekretessbedömning över ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle, 190227 >>

3. Komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen 110317 >>

2. Plan Fysiskt skydd - Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle, 110316 >>

1. Ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle. Du hittar ansökan på MKG:s hemsida:
Här finns ansökningarna enligt kärntekniklagen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev