SSM 2011/1136 - Clinkansökan

I Strålsäkerhetsmyndighetens ärende SSM 2011/1136 finns endast den komplettering SKB gjort till en tidigare inlämnad ansökan om en inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle, Clink, i Oskarshamn.

Lista och information om ärende SSM 2011/1136, 140321 >>

Länk till ärendet hos Strålskyddsmyndigheten >>

 

2. SSM:s rapport, 121122 >> (handlingen saknas hos SSM)

1. Komplettering av ansökan 2011 om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggning och centralt mellanlager för använt kärnbränsle >> (På grund av ansökans storlek finns den inte för nedladdning. Skicka ditt namn och din adress till info(at)mkg.se om du vill ha en skiva skickad till dig.)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev