SSM 2013/1222 - Kommunikation med domstolen

Här kan du följa Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2013/1222 "TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Kommunikation med Nacka Tingsrätt". 

Lista med handlingarna i ärendet SSM 2013/1222, 170817 >>

 Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2013/1222:

14. Yttrande från SSM över utkast till förhandlingsordning, 170517 >>

13. Tillfälle att till domstolen lämna synpunkter på utkast till förhandlingsordning, 170503 >>

12. Skrivelse från domstolen med information om felaktig expedierad handling, samt protokoll angående tidsplan m.m., 161122 >>

11. Mail från domstolen med kallelse och förhandlingsordning, 161028 >>
Bilagor:
- Kallelse till muntlig förberedelse 2 november, 161028 >>
- Förhandlingsförordning inför muntlig förberedelse 2 november, 161028 >> 

10. SSM:s svar till domstolen ang. domstolens planer om muntlig förberedelse, 161026 >>

9. Mail till SSM ang. planer inför muntlig förberedelse hos domstolen, 161026 >>

8. Skrivelse från domstolen om ändrad tid för huvudförhandling och att reviderad tidplan dröjer, 160818 >>

7. Möte mellan domstolen och myndigheten om tidplan för prövningen daterat 11 december 2014, 160112 >>
Bilaga: Tidplan >> 

6. Domstolen informerar om i vilka tidningar SKB vill att kungörelsen går ut, 151223 >>
Bifogat: SKB till domstolen >> 

5. Tidplan för Sluförvar av kärnbränsle samt Protokoll från domstolen, 151223 >> 

4. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordningen i prövningen, 130530 >>

2. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordning i prövningen, 130219 >>

1. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordning i prövningen, 130219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev