SSM 2013/1222 - Kommunikation med domstolen

Här kan du följa Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2013/1222 "TPP (Tillståndsprövningsprojektet) Kommunikation med Nacka Tingsrätt". 

Lista med handlingarna i ärendet SSM 2013/1222, 170817 >>

 Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2013/1222:

14. Yttrande från SSM över utkast till förhandlingsordning, 170517 >>

13. Tillfälle att till domstolen lämna synpunkter på utkast till förhandlingsordning, 170503 >>

12. Skrivelse från domstolen med information om felaktig expedierad handling, samt protokoll angående tidsplan m.m., 161122 >>

11. Mail från domstolen med kallelse och förhandlingsordning, 161028 >>
Bilagor:
- Kallelse till muntlig förberedelse 2 november, 161028 >>
- Förhandlingsförordning inför muntlig förberedelse 2 november, 161028 >> 

10. SSM:s svar till domstolen ang. domstolens planer om muntlig förberedelse, 161026 >>

9. Mail till SSM ang. planer inför muntlig förberedelse hos domstolen, 161026 >>

8. Skrivelse från domstolen om ändrad tid för huvudförhandling och att reviderad tidplan dröjer, 160818 >>

7. Möte mellan domstolen och myndigheten om tidplan för prövningen daterat 11 december 2014, 160112 >>
Bilaga: Tidplan >> 

6. Domstolen informerar om i vilka tidningar SKB vill att kungörelsen går ut, 151223 >>
Bifogat: SKB till domstolen >> 

5. Tidplan för Sluförvar av kärnbränsle samt Protokoll från domstolen, 151223 >> 

4. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordningen i prövningen, 130530 >>

2. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordning i prövningen, 130219 >>

1. Möte mellan domstolen och myndigheten om samordning i prövningen, 130219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev