SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan

Här kan du se alla handlingar i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2019-10133 "Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift vid SFR". Ärendet är avslutat och fortsätter i ärende SSM 2022-1705 >>

Länk till aktuell lista med handlingar i ärendet hos Strålskyddsmyndigheten för SSM2019-10133 >> 

Ärendeförteckning över SSM2019-10133 >>

 

27b. Diarieförd 220224, placerad efter handling 27:
Minnesanteckningar från möte med SKB angående villkor för fortsatt drift av SFR, 220224 >>

28. Minnesanteckningar från dialogmöte med SKB om SFR-utbyggnaden, 211216 >>
Bilaga 1: Presentation SDM-SFR >>
Bilaga 2: Presentation Status på ansökan >>

27. Underlag från SKB inför dialogmöte med SSM om SFR-utbyggnaden, 211208 >>
Bilaga 1: Presentation Status på ansökan >>
Bilaga 2: Presentation SDM-SFR >>

26. Möte med SKB om villkor för fortsatt drift av SFR, 211112 >>

25. SKBs yttrande om planerade arbeten i SFR i samband med utbyggnad, 210910 >>

24. Rörande SKB:s frågor till SSM inför dialogmötet 16 juni, 210702 >>

23. Minnesanteckningar från dialogmöte med SKB angående SFR-utbyggnad 16 juni 2021, 210628 >>

22. Presentation och frågor till dialogmötet den 16 juni, 210608 >>

Bilaga 1: SKBs Presentation >>

21. Dialogmöte med SKB angående SFR utbyggnad 16 juni 2021, 210322 >>

20. Dialogmöte SKB angående SFR utbyggnad 14 april 2021, 210309 >>

19. Tjänsteanteckning rörande tillagd bilaga i dokument SSM2019-10133-17, 210112 >>

18. SSM:s tjänsteanteckning rörande uppdagat skrivfel i minnesanteckning i ärende SSM2019-10133, 201215 >>

17. SSM:s anteckningar från dialogmöte med SKB om sorption 11 november 2020, 201215 >>

a. Bilaga 1:  SKB:s underlag till mötet "SKB-SSM-möte om sorption i närområdet för LOMA-förvar 2020-11-11" >>

b. Bilaga 2: SSM informerade om ett av myndigheten nyligen initierat doktorandprojekt på Chalmers tekniska högskola >>

16. Underlag till möte om sorption 2020-11-11, 201023 >>

a. Följemail >>

15. Dialogmöte med SKB - visning av 3D-modell PSU, 201109 >>

a. Bilaga: Presentation SKB >>

14. Förslag till agenda - visning av 3D-modell PSU, 200907 >>

13. Underlag dialogmöte med demonstration av 3-D-modell 24 september 2020, 200907 >>

12. Dialogmöte med SKB om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200703 >>

11. Underlag dialogmöte om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200529 >>

10. Dialogmöte med SKB om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200616 >>

9. Dialogmöte med SKB om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200220 >>

8. Frågor inför dialogmöte om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200128 >>

7. Underlag dialogmöte om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200127 >>

6. - Makulerad

5. Dialogmöte med SKB om granskningskommentarer långsiktig säkerhet 22 januari 2020, 200220 >>

4. Angående möte om strålskyddsvillkor utbyggt SFR 29 januari 2020, 200115 >>

a. Bilaga 1. SKB:s tolkning av förslag till strålskyddsvillkor >>

3. Angående möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) 22 januari 2020, 200117 >>

a. Bilaga 1. Underlag för möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) >>

2. Möte med SKB om utbyggnad och fortsatt drift av SFR 4 december, 200128 >>

a. Bilaga 1. Presentation SKB den 4 deceber 2019 >>

1. Angående möte om utbyggnad och fortsatt drift av SFR den 4 december 2019, 191129 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev