SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan (avslutad)

Här kan du se alla handlingar i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2019-10133 "Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift vid SFR". Ärendet är avslutat och fortsätter i ärende SSM 2022-1705 >>

Länk till aktuell lista med handlingar i ärendet hos Strålskyddsmyndigheten för SSM2019-10133 >> 

Ärendeförteckning över SSM2019-10133 >>

 

27b. Diarieförd 220224, placerad efter handling 27:
Minnesanteckningar från möte med SKB angående villkor för fortsatt drift av SFR, 220224 >>

28. Minnesanteckningar från dialogmöte med SKB om SFR-utbyggnaden, 211216 >>
Bilaga 1: Presentation SDM-SFR >>
Bilaga 2: Presentation Status på ansökan >>

27. Underlag från SKB inför dialogmöte med SSM om SFR-utbyggnaden, 211208 >>
Bilaga 1: Presentation Status på ansökan >>
Bilaga 2: Presentation SDM-SFR >>

26. Möte med SKB om villkor för fortsatt drift av SFR, 211112 >>

25. SKBs yttrande om planerade arbeten i SFR i samband med utbyggnad, 210910 >>

24. Rörande SKB:s frågor till SSM inför dialogmötet 16 juni, 210702 >>

23. Minnesanteckningar från dialogmöte med SKB angående SFR-utbyggnad 16 juni 2021, 210628 >>

22. Presentation och frågor till dialogmötet den 16 juni, 210608 >>

Bilaga 1: SKBs Presentation >>

21. Dialogmöte med SKB angående SFR utbyggnad 16 juni 2021, 210322 >>

20. Dialogmöte SKB angående SFR utbyggnad 14 april 2021, 210309 >>

19. Tjänsteanteckning rörande tillagd bilaga i dokument SSM2019-10133-17, 210112 >>

18. SSM:s tjänsteanteckning rörande uppdagat skrivfel i minnesanteckning i ärende SSM2019-10133, 201215 >>

17. SSM:s anteckningar från dialogmöte med SKB om sorption 11 november 2020, 201215 >>

a. Bilaga 1:  SKB:s underlag till mötet "SKB-SSM-möte om sorption i närområdet för LOMA-förvar 2020-11-11" >>

b. Bilaga 2: SSM informerade om ett av myndigheten nyligen initierat doktorandprojekt på Chalmers tekniska högskola >>

16. Underlag till möte om sorption 2020-11-11, 201023 >>

a. Följemail >>

15. Dialogmöte med SKB - visning av 3D-modell PSU, 201109 >>

a. Bilaga: Presentation SKB >>

14. Förslag till agenda - visning av 3D-modell PSU, 200907 >>

13. Underlag dialogmöte med demonstration av 3-D-modell 24 september 2020, 200907 >>

12. Dialogmöte med SKB om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200703 >>

11. Underlag dialogmöte om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200529 >>

10. Dialogmöte med SKB om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200616 >>

9. Dialogmöte med SKB om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200220 >>

8. Frågor inför dialogmöte om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200128 >>

7. Underlag dialogmöte om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200127 >>

6. - Makulerad

5. Dialogmöte med SKB om granskningskommentarer långsiktig säkerhet 22 januari 2020, 200220 >>

4. Angående möte om strålskyddsvillkor utbyggt SFR 29 januari 2020, 200115 >>

a. Bilaga 1. SKB:s tolkning av förslag till strålskyddsvillkor >>

3. Angående möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) 22 januari 2020, 200117 >>

a. Bilaga 1. Underlag för möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) >>

2. Möte med SKB om utbyggnad och fortsatt drift av SFR 4 december, 200128 >>

a. Bilaga 1. Presentation SKB den 4 deceber 2019 >>

1. Angående möte om utbyggnad och fortsatt drift av SFR den 4 december 2019, 191129 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev