SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan (avslutad)

Här kan du se alla handlingar i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2019-10133 "Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan om utbyggnad och fortsatt drift vid SFR". Ärendet är avslutat och fortsätter i ärende SSM 2022-1705 >>

Länk till aktuell lista med handlingar i ärendet hos Strålskyddsmyndigheten för SSM2019-10133 >> 

Ärendeförteckning över SSM2019-10133 >>

 

27b. Diarieförd 220224, placerad efter handling 27:
Minnesanteckningar från möte med SKB angående villkor för fortsatt drift av SFR, 220224 >>

28. Minnesanteckningar från dialogmöte med SKB om SFR-utbyggnaden, 211216 >>
Bilaga 1: Presentation SDM-SFR >>
Bilaga 2: Presentation Status på ansökan >>

27. Underlag från SKB inför dialogmöte med SSM om SFR-utbyggnaden, 211208 >>
Bilaga 1: Presentation Status på ansökan >>
Bilaga 2: Presentation SDM-SFR >>

26. Möte med SKB om villkor för fortsatt drift av SFR, 211112 >>

25. SKBs yttrande om planerade arbeten i SFR i samband med utbyggnad, 210910 >>

24. Rörande SKB:s frågor till SSM inför dialogmötet 16 juni, 210702 >>

23. Minnesanteckningar från dialogmöte med SKB angående SFR-utbyggnad 16 juni 2021, 210628 >>

22. Presentation och frågor till dialogmötet den 16 juni, 210608 >>

Bilaga 1: SKBs Presentation >>

21. Dialogmöte med SKB angående SFR utbyggnad 16 juni 2021, 210322 >>

20. Dialogmöte SKB angående SFR utbyggnad 14 april 2021, 210309 >>

19. Tjänsteanteckning rörande tillagd bilaga i dokument SSM2019-10133-17, 210112 >>

18. SSM:s tjänsteanteckning rörande uppdagat skrivfel i minnesanteckning i ärende SSM2019-10133, 201215 >>

17. SSM:s anteckningar från dialogmöte med SKB om sorption 11 november 2020, 201215 >>

a. Bilaga 1:  SKB:s underlag till mötet "SKB-SSM-möte om sorption i närområdet för LOMA-förvar 2020-11-11" >>

b. Bilaga 2: SSM informerade om ett av myndigheten nyligen initierat doktorandprojekt på Chalmers tekniska högskola >>

16. Underlag till möte om sorption 2020-11-11, 201023 >>

a. Följemail >>

15. Dialogmöte med SKB - visning av 3D-modell PSU, 201109 >>

a. Bilaga: Presentation SKB >>

14. Förslag till agenda - visning av 3D-modell PSU, 200907 >>

13. Underlag dialogmöte med demonstration av 3-D-modell 24 september 2020, 200907 >>

12. Dialogmöte med SKB om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200703 >>

11. Underlag dialogmöte om scenarier och klimatfall 16 juni 2020, 200529 >>

10. Dialogmöte med SKB om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200616 >>

9. Dialogmöte med SKB om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200220 >>

8. Frågor inför dialogmöte om strålskyddsvillkor 29 januari 2020, 200128 >>

7. Underlag dialogmöte om biosfärsfrågor 5 februari 2020, 200127 >>

6. - Makulerad

5. Dialogmöte med SKB om granskningskommentarer långsiktig säkerhet 22 januari 2020, 200220 >>

4. Angående möte om strålskyddsvillkor utbyggt SFR 29 januari 2020, 200115 >>

a. Bilaga 1. SKB:s tolkning av förslag till strålskyddsvillkor >>

3. Angående möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) 22 januari 2020, 200117 >>

a. Bilaga 1. Underlag för möte om granskningskommentarer långsiktig säkerhet (PSU) >>

2. Möte med SKB om utbyggnad och fortsatt drift av SFR 4 december, 200128 >>

a. Bilaga 1. Presentation SKB den 4 deceber 2019 >>

1. Angående möte om utbyggnad och fortsatt drift av SFR den 4 december 2019, 191129 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev