SSM 2019/9556 Korrespondens om kvalitetssäkring av LOT-försöket (MKG och SSM)

Ärendet är avslutat av handläggare juli 2021.

Här listar vi handlingar från MKG:s dialog med Strålskyddsmyndigheten SSM angående kvalitetssäkring av LOT-försöket i ärende SSM2019-9556. Till skillnad från andra diariesidor på MKG:s hemsida är denna lista skapad från de dokument som MKG har. Dessutom har poster tillförts som inte SSM har diariefört.

Du hittar också ärendet på Strålskyddsmyndighetens hemsida här >>

Lista över handlingarna i ärendet hittar du här >>

Handlingar i ärende SSM2019-9556:

Ej diarieflört eller osäkert under vilket diarienummer: Korrespondens mellan MKG och SSM i februari 2021.

Korrespondens MKG SSM Ang slutrapporten från Galsons Sciences 210208-24

Johan Anderberg SSM svar För kännedom MKGs kommentar rörande dagens DN-artikel 210223

Nina Cromnier SSM till MKG svar För kännedom MKGs kommentar rörande dagens DN-artikel 210212

MKG till Nina Cromnier SSM För kännedom MKGs kommentar rörande dagens DN-artikel 210212

----

Ej Diariefört: Slutkorrespondens SSM och MKG Rättelse och komplettering (Fwd: Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740)), 2020-12-18

Ansi Gerhardsson SSM slutsvar Rättelse och komplettering (Fwd: Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740)) 201218

Johan Swahn MKG slutsvar Rättelse och komplettering (Fwd: Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740)) 201218

----

22. SSM svar till Rättelse och komplettering (Fwd: Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740)), 2020-12-18

21. Rättelse och komplettering (Fwd: Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740)), 2020-12-17

Bilaga Övergripande synpunkter på SSMs arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket 201211 (bilagan i post 19)

Bilaga Anderberg SSM Svar till MKG Övergripande synpunkter på SSMs arbete med kvalitetsgranskningen av LOTförsöket Dnr SSM SSM2020-5740 201214 (post 20)

Bilaga SSM2020-5740-24 Minnesanteckningar besök 201126 KIMAB Swerim 201214

Bilaga MKG SSM korrespondens ytterligare dokument från SKB SSM2020-5740 201209-11

20. SSM Svar till Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740), 2020-12-14

19. Följebrev MKG övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740), 2020-12-11

Bilaga MKG Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (Dnr SSM SSM2020-5740) 201211

18. SV: Ang. diarium för LOT-granskning, 2020-10-28

17. Ang. diarium för LOT-granskning, 2020-10-27

Mötesanteckningar och presentationer från mötet den 30 september finns i SSM 2020/5740 Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment

16. Svar till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG beträffande SSM:s granskningar, 2020-09-25

15. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG lämnar synpunkter på SSMs granskning samt på KTH-forskarnas roll, 2020-09-25

14. SSMs förhållning till KTH-forskares roll visavi MKGs frågor om LOT, 2020-09-25

13. Svar från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG angående deltagande av KTH-forskarna (skickat 2020-09-23), 2020-09-25

12. Bekräftelse av datum för möte samt fråga om eventuellt deltagande av andra parter (skickat 202-09-23), 2020-09-25

11. Svar från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG med förslag på deltagare i mötet med Galson Sciences (skickat 2020-09-22), 2020-09-25

10. Inbjudan till möte om SSM:s granskning av SKB:s LOT experiment (skickat 2020-09-21) 2020-09-25

Ej diariefört: MKG fråga/kommentar och SSM svar om möte mellan SSM och SKB den 23 september, 1920-09-24

MKG fråga om möte mellan SSM och SKB den 23 september 200924

SSM svar MKG fråga om möte mellan SSM och SKB den 23 september 200925

MKG kommentar SSM svar MKG fråga om möte mellan SSM och SKB den 23 september 200925

Ej diariefört: MKG fråga och SSM svar om SSM:s projekt att granska SKB:s kvalitetssäkring i samband med LOT-försöken, 20-09-14

MKG fråga och SSM svar om SSM:s projekt att granska SKB:s kvalitetssäkring i samband med LOT-försöken 201914

SSM svar MKG fråga och SSM svar om SSM:s projekt att granska SKB:s kvalitetssäkring i samband med LOT-försöken 201914

9. Svar från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG att Skype fungerar att ha möte med, 2020-08-19

8. Svar till uppföljning MKG SSM:s svar till MKG SSM:s perspektiv om LOT-försöket, kvalitetssäkring m.m., 2020-08-18

7. Uppföljning MKG SSM:s svar till MKG SSM:s perspektiv om LOT-försöket, kvalitetssäkring m.m., 2020-08-17

6. Följebrev "Svar till MKG SSM:s perspektiv om LOT-försöket, kvalitetssäkring m.m.", 2020-02-18

Bilaga Svar till MKG SSM:s perspektiv om LOT-försöket, kvalitetssäkring m.m. 200218

5. SSM Bekräftelse mottagning MKG svar på skrivelse från SSM, 2020-01-10

4. Följebrev "Svar från MKG om kvalitetssäkring och redovisning av resultat från LOT-försöket", 2019-12-20

Bilaga MKG svar SSM om LOT-forsoket 191220

3. Följebrev "Uppföljning av skrivelse om kvalitetssäkring av LOT-försöket från MKG", 2019-11-19 [borde ligga innan post 2]

Bilaga MKG uppföljning till SSM om kvalitetsäkring av LOT-försöket 191119

2. Följebrev "SSM:s svar på MKG:s frågor om kvalitetssäkring av LOT-försöket", 2019-11-27

Bilaga SSM:s svar på MKG:s frågor om kvalitetssäkring av LOT-försöket 191127

1. Följebrev "Skrivelse om kvalitetssäkring av LOT-försöket från MKG", 2019-10-24

Bilaga MKG till SSM om kvalitetsäkring av LOT-försöket 191024

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev