SSM 2020/5740 Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment

Ärendet är avslutat av handläggare mars 2021.

Här kan du följa Strålskyddsmyndighetens kvalitetsgranskning om LOT-försöket i ärende SSM 2020-5740 Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment etapperna S2 och A3 med hjälp av externa experter (Long Term Test of Buffer Material).

Lista över handlingarna i ärendet SSM2020/5740, 210315 >>

Du kan också följa ärendet på Strålskyddsmyndighetens hemsida >>

Handlingar i ärende SSM2020/5740:

56. Tjänsteanteckning_LOT_20210308_slutlig, 210318 >>

55. Tjänsteanteckning möte 8/3-2021: Kommentarer, 210318 >>

54. Mail om LOT S2 and A3 QA Kort sammanfattning, 210317 >>
Bilagor:
LOT S2 and A3 QA Kort sammanfattning, 210317 >>

53. Mail om Tjänsteanteckning möte 8/3-2021, 210317 >>
Bilaga:
Tjänsteanteckning möte 8/3-2021, 210317 >>

52. LOT S2 and A3 QA Omhändertagande av granskningskommentarer slutrapport, 210316 >>
Bilagor:
1. LOT S2 and A3 QA Review Report - record of comments addressed >>
2. LOT S2 and A3 QA Review track changes >>
3. Comments Galson LOT review GSL Responses >>

51. Mail från SKB ang LOT S2 and A3 QA Slutlig granskningsrapport, 210316 >>
Bilagor:
LOT S2 and A3 QA Slutlig granskningsrapport, 210316 >>

50. Mail från SKB om Uppdaterad list SKB dokument + Mötesanteckningar i Word format, 210308 >>
Bilagor:
1. Document requested by SSM - LOT >>
2. Notes Quality assurance - LOT meeting 1 >>
3. Notes Quality assurance - LOT meeting 2 >>
4. Notes Quality assurance - LOT meeting 3 >>

49. Kommentar till LOT S2 and A3 QA review, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), 2021-02-26 >>

48. Följemail: Fourth input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results (Dnr SSM2020-5740), 210305 >>

Appendix 1: SKB Quality assurance LOT meeting number 1 November 5 2020 >>

Appendix 2: SKB Quality assurance LOT meeting number 2 November 132020 >>

Appendix 3: SKB Quality assurance LOT meeting number 3 November 27 2020 >>

Appendix 4: Galson Sciences draft report review of quality assurance of LOT packages A3 and S2 February 15 2021 >>

Appendix 5: SSM Comments Galson LOT review February 25 2021 >>

Appendix 6: SSM LOT review report - redaktionella kommentarer March 2 2021 >>

Appendix 7: Szakalos Leygraf KTH Comments to the quality assurance review draft report of the SKBs LOT experiment 26 Feb 2021 >>

47. Milkas synpunkter på LOT 210204 >>

46. LOT review report - redaktionella kommentarer, 210302 >>

45. SSM Sv: Kommentar till LOT S2 and A3 QA review i ärende SSM2020-5740 - Rättelse av diarienummer, 210301 >>

44. Följebrev, KTH Re: Kommentar till LOT S2 and A3 QA review i ärende SSM2020-5740 påpekande fel ärende, 210301 >> 

Bilaga: KTH Re: Kommentar till LOT S2 and A3 QA review i ärende SSM2020-5740 påpekande fel ärende, 210301 >>

43. Följebrev, KTH Kommentar till LOT S2 and A3 QA review i ärende SSM2020-5740, 210226 >>

Bilaga: Szakálos Leygraf Comments to the quality assurance review draft report of the SKB's LOT experiment 210226 >>

42. Följebrev, SSM Comments Galson LOT review, 210225 >>

Bilaga: SSM Comments Galson LOT review, 210225 >>

41. Tjänsteanteckning angående LOT telefonsamtal  den 2021-02-23, 210305 >>

40. Följebrev, SKB Dokumentlista LOT, 210222 >>

Bilaga: SKB Dokumentlista LOT, 210222 >>

39. Följebrev Galson draft report review of quality assurance of LOT packages A3 and S2 210215 >>

Bilaga: Galson draft report review of quality assurance of LOT packages A3 and S2 210215>>

38. Följemail till dataleveranser exempel rapportering till Sicada - kvalitetsgranskning LOT, 210203 >> 

Bilaga: DATA DELIVERY SKBdata - 21 - 004. Doc ument ID1928354 >>

37. Tjänsteanteckning angående telefonsamtal 2021-02-01, 210305 >>

36. Följebrev minnesanteckningar från granskningsmöten 1-3 med Galson Sciences Ltd, SSM & SKB angående LOT (slutliga versioner) samt Excel mall SICADA, 210120 >>

Bilaga: Notes; Quality assurance - LOT meeting 1. Participants: Galson Sciences Ltd, SSM & SKB. November 5th, 2020. Document ID 1918443 >>

Bilaga: Notes; Quality assurance - LOT meeting 2. Participants: Galson Sciences Ltd, SSM & SKB. November 13th, 2020. Document ID 1921850 >>

Bilaga: Notes; Quality assurance - LOT meeting 3. Participants: Galson Sciences Ltd, SSM & SKB. November 27, 2020. Document ID 1920891 >>

Bilaga: SKB, SICADA Data Import Template >>

35. Brev till SSM:s externa expert John Scully från MKG, 210127 >>

Bilaga: MKG input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 201008 (corrected) >>

Bilaga: Translation of exchange between SSM and MKG on Oct 28 and Nov 3 2020 >>

Bilaga: MKG second input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 201109 >>

Bilaga: MKG third input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 201211 >>

Bilaga: Correction and followup comments MKG Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results 201217 >>

34. Följebrev Rättelse och komplettering av skrivelse med övergripande synpunkter på arbete med kvalitetsgranskning av LOT-försöket 201217 >>

Bilaga: Övergripande synpunkter på SSM:s arbete med kvalitetsgranskningen av LOT försöket >>

Bilaga: Anderberg SSM 201214 Svar till MKG Övergripande synpunkter på SSMs arbete med kvalitetsgranskningen av LOTförsöket Dnr SSM SSM2020-5740 >>

Bilaga: SSM2020-5740-24 Minnesanteckningar besök 201126 KIMAB Swerim 201214 >>

Bilaga: MKG SSM korrespondens 201209-11 ytterligare dokument från SKB SSM2020-5740 >>

33. SSM Kommentarer på minnesanteckningar möte 2 och 3 LOT, 210112 >>

32. Följebrev: Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results (Dnr SSM2020-5740) Preliminary version with appendecies [sic] 201211 >>

Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results - First version with appendices (see 26 for corrected version of main document), 201211 >>

Appendix 1: On the fate of oxygen in a spent fuel emplacement drift in Opalinus Clay by N. Girouda,∗, Y. Tomonagab, P. Wersinb, S. Briggsc, F. Kingd, T. Vogta, N. Diomidisa >>

Appendix 2: On-line monitoring of the gas composition in the Full-scale Emplacementexperiment at Mont Terri (Switzerland) by Yama Tomonagaa,b,∗, Niels Giroudc, Matthias S. Brennwaldb, Edith Horstmannb,Nikitas Diomidisc, Rolf Kipferb,d,e, Paul Wersina >>

Appendix 3: The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14 from Tekn. Dr. Peter Szakálos and Prof. em Christofer Leygraf, KTH, Stockholm 201123 >>

31. Följebrev: Correction and follow-up comments (Fwd: Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results), 201217 >>

Bilaga: Correction and follow-up comments (Fwd: Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results), 201217 >>

30. Följebrev:1920891 - Notes; Quality assurance - LOT meeting 3 - Preliminary version, 201216 >>

Notes; Quality assurance - LOT meeting 3 - Preliminary version, 201127 >>

29. Comments on LOT meeting notes nr 1 and some additional LOT related questions to SKB, 201215 >>

28. Följebrev Anteckningar LOT möte 2 Preliminär ej fastställd version, 201204 >>

Bilaga Anteckningar LOT möte 2 Preliminär ej fastställd version, 201204 >>

27. Följemail till Mötesanteckning - möte 1 med SSM, SKB och Galson Sciences, Preliminär ej fastställd version, 201203 >>

Mötesanteckning - möte 1 med SSM, SKB och Galson Sciences, Preliminär ej fastställd version, 2020-11-05 >>

26. Följebrev Rättad version från MKG till SSM, Fwd: Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results, 201211 >>

Bilaga Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results - corrected version, 201211 >> 

25. E-mail från Galson Sciences, Extension of  QA review of the LOT S2 and A3 copper corrosion analysis 201201 >>] Flyttad till diarienummer SSM2020-3872 - Upphandling av konsult - granskning av SKB:s LOT försök - (Long term test of buffer material at the Äspö HRL, LOT).

24. Minnesanteckningar från besök på KIMAB Swerim 26 november 2020 med anledning av SSM:s granskning av SKB:s LOT försök, 201214 >>

23. SSM Inbjudan till Milkas att komma med synpunkter SSM:s granskning av LOT-försöken, 201130 >>

22. Följebrev Frågor från SSM och SKB:s svar, granskningsmöte nr 3 om LOT S2 och A3 201130 >>

Bilaga 1920891 SKB frågor från SSM och SKBs svar, granskningsmöte nr 3 den om LOT S2 och A3 201130 >>

21. Följebrev Metodbeskrivningar SKB map bentonitlera, 201127 >>

Bilaga 1481721 - Metodbeskrivning för kemanalys av bentonitlera med röntgenfluorescensspektroskopi XRF 200211 >>

Bilaga 1431662 - Bestämning av skrym- och torrdensitet för bentonitlera 190917 >>

20. Questions from Galson Sciences to SKB for meeting 2, 201109 >>

Bilaga Galson Sciences questions for SKB, 201109 >>

19. Följebrev Kommentarer (Szakálos, Leygraf) till SKB TR-20-14 om LOT faserna S2 och A3, 201123 >>

Bilaga: Szakálos & Leygraf: The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14, 201123 >>

18. Följebrev till SSM med bifogade dokument från SKB - leverans nr 2, 201113 >>

Bilaga 1 Documents requested by SSM 201113 >>

Bilaga 2 1050857 Sakgranskning ver 17.0 (av SKB-dokument) 200526 >>

Bilaga 3 1053152 Dataleverans till respektive från Sicada och SKBGIS ver 6.0 201005 >>

Bilaga 4 1056110 SD-016 Inköpsinstruktionen ver 33.0 (SD-076 SD-079) 201013 >>

Bilaga 5 1063679 Vågar termometer och Milli-Q-anläggning ver 14.0 201013 >>

Bilaga 6 1188518 Riktlinje för informationshantering 200404 >>

Bilaga 7 1202022 SD-092 Datahantering primärdata ver3.0 190412 >>

Bilaga 8 1210369 SKB Gemensam informationshanteringsplan ver 408 (PDF från Excelfil) >>

Bilaga 9 1251512 Avdelning R informationshanteringsplan ver 108 (PDF från Excelfil) >>

Bilaga 10 1255926 Samordning av arbetsmiljö vid anläggningen Äspölaboratoriet ver 13.0 200819 >>

Bilaga 11 1394728 Checklista - Granskning och kvalitetskontroll av publika rapporter inom RS ver 11.0 191115 >>

Bilaga 12 1419904 Underhåll av Äspölaboratoriet ver 5.0 200903 >>

Bilaga 13 1702938 Project Initiation Note (PIN) för KBP1019 Brytning och utvärdering av LOT 181130 >>

Bilaga 14 1859797 KBP1019 Brytning av LOT arbetspaket WP1 Brytning ver 3.0 201112 >>

Bilaga 15 1884651 Principer för informationshantering 200701 >>

Bilaga 16 1863807_AP_RD_KBP1019-19-009 Friborrning och upptag av LOT-paket S2 och A3 190805 >>

17. Följebrev SKB:s presentationer från möte 1 och 2, 201113 >>

Bilaga 1 SKB presentation Review meeting LOT experiments (i) Management system & project management >>

Bilaga 2 SKB Presentation Review meeting LOT experiment (ii) Retrieval, sampling, handling of samples & analyses >>

16. Följebrev Second input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results (SSM2020-5740) 201109 >>

Second input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results (SSM2020-5740) 201109 >>

Appendix 1 1895742 Factual review of TR-20-14 - Fraser King 200713 >>

Appendix 2 1895741Factual review of TR-20-14 - Paul Wersin 200725 >>

Appendix 3 The analysis of gas consumption in the reaction of Fe and Cu Hultquist et al Corrosion Science vol 36 no 9 pp 1459-1471 1994 >>

15. Fråga till MKG om när andra bidraget till granskning inkommer, 201103 >>
(Svaret på frågan saknas)

14. Frågor från SSM och svar från MKG angående LOT (SSM 2020/5740), 201103 >>

Bilaga Rättad version av av "MKG input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020", 201008 >>

Bilaga Peter Szakálos presentation på Kärnavfallsrådets möte om kopparkorrosion den 16 november 2009 >>

Bilaga "A Mechanistic Study of the Uniform Corrosion of Copper in Compacted Na-Montmorillonite Sand Mixtures F. KIng et al Corrosion Science, Vol. 33, No. 12, pp. 1979-1995, 1992" >>

Bilaga "A Mechanistic Study of the Uniform Corrosion of Copper in Compacted Clay-Sand Soil Litke Ryan King AECL-10397 1992" >>

13. SSM frågor inför granskningsmöte med SKB + förslag på datum, 201028 >>

Bilaga Questions and Document Requests for SKB (v3, 28/10/2020), 201028 >>

12. Svar på fråga från SKB rörande tidsplan kvalitetsgranskning LOT 201022 >>

11. Fråga från SKB rörande tidsplan kvalitetsgranskning LOT, 201020 >>

10. Svar på skrivelse från MKG, 201013 >>

9. Ytterligare bilagor till skrivelse från MKG den 8 oktober 2020 (SSM2020-5740-8),  201008

Appendix 1 FEBEX-DP Metal Corrosion and Iron-Bentonite Interaction Studies P. Wersin & F. Kober (eds.) Arbeitsbericht NAB 16-16 Nagra October 2017

Appendix 4 Gas and water sampling from the FEBEX in situ test A.M. Fernández Arbeitsbericht NAB 16-13 Nagra May 2019

Appendix 6 SKB TR-09-29 Long term test of buffer material at the Äspö Hard Rock Laboratory, LOT project Final report on the A2 test parcel O Karnland et al November 2009

8. Skrivelse från MKG med bilagor som uppföljning till presentation vid möte den 30 september,  201008 >>

(Larger appendixes 1, 4, 6 above)

Appendix 2 ENRESA Technical Publication 08/2004 FEBEX Project Post-mortem Analysis - Corrosion Study V. Madina, I. Azkarate 2004

Appendix 3 FEBEX - Assessment of Redox Conditions in Phase 2 before Dismantling N. Giroud Arbeitsbericht NAB 14-55 Nagra July 2014

Appendix 5 Summary of experimental packages in the SKB LOT_experiment - Johan Swahn MKG - May 2009

Appendix 7 LOT A2 Draft main report 080930

Appendix 8 LOT A2 Main draft report - Appendix 3 Rosborg 080930 >>

Appendix 9 SKB TR-13-17 LOT A2 test parcel Compilation of copper data in the LOT A2 test parcel P Wersin December 2013

Appendix 10 Kaufhold - Corrosion rate LOT A2 calculations 090528

Appendix 10 Data Kaufhold - Corrosion rate LOT A2 090528 (Excel)

Appendix 11 Correspondence between Peter Szakálos KTH and Stephan Kaufhold BGR 090602-090603

Appendix 12 SKB TR-01-05 O2 depletion in granitic media The REX project I Puigdomenech et al February 2001

Appendix 13 SKB TR-09-20 Miniature canister corrosion experiment – results of operations to May 2008 N R Smart & A P Rance July 2009

Appendix 14 Implementation of the full-scale emplacement (FE) experiment at the Mont Terri rock laboratory H R Müller et al Swiss J Geosci (2017) 110 287–306

Appendix 15 The corrosion of radioactive waste disposal canisters based on in situ tests N Diomidis & F. King pp 371-389 in Nuclear Corrosion Research, Progress and Challenges European Federation of Corrosion (EFC) Series 2020

Appendix 16 SSM Minutes from the meeting with SKB regarding QA in SKB's Copper Corrosion Experiments 29 August 2014

Appendix 17 SKB TR-20-11 Installation, monitoring, dismantling and initial analyses of material from LOT test parcel S2 and A3 Results from field test T Sandén & U Nilsson June 2020

Appendix 18 Exposure of copper coupons in Äspö groundwaters Taxén Swerea-KIMAB 2009-04-16 (SKB 1452553)

Appendix 19 SKB Korrosionsutredning slutrapport - Utredning korrosionsproblem och jordströmmar i borrhål Forsmark Oskarshamn R Sandström et al. 071214

Appendix 20 SKBs Inköpsvillkor forskningsuppdrag 2011

7 Kvalitetsgranskning LOT - ytterligare dokumentutskick från SKB 201002

Bilaga 1 1895707 TR-20-14 Review instructions version 2.0

Bilaga 2 1895741 Factual review of TR-20-14 – Paul Wersin version 1.0

Bilaga 3 1895742 Factual review of TR-20-14 – Fraser King version 1.0

Bilaga 4 1900949 Factual review of TR-20-14 – Torbjorn Sandén version 1.0

6 SSM svar angående Kvalitetsgranskning LOT - dokumentutskick från SKB 201001

5 Kvalitetsgranskning LOT - dokumentutskick från SKB 201001

Bilaga 1 Övergripande styrning for projekt: Projektstyrmodell Vattenfall (engelska)

Bilaga 2 Övergripande styrning for projekt: 1039253 Projektstyrmodell SKB (version 21)

Bilaga 3 Projektspecifik styrning LOT-aktivitet: 1702838 Projektdirektiv (version 2.0)

Bilaga 4 Projektspecifik styrning LOT: 1860815 Projektplan (version 1.0)

Bilaga 5 Projektspecifik styrning LOT-aktivitet: 1860852 WP plan koppar (1.0)

Bilaga 6 Övergripande styrning av aktiviteter på Äspölaboratoriet: 1053624 Hantering av aktiviteter vid Äspö (version 15)

Bilaga 7 Specifik styrning LOT-aktivitet: 1866317 Aktivitetsplan (AP) delning-provtagning (version 1.0)

Bilaga 8 SKB specifika metodbeskrivningar: 1481721 Metodbeskrivning XRF (version 3.0)

Bilaga 9 Övergripande styrning av förbättringsarbetet på SKB: 1609281 Processbeskrivning LP2 Utvärdera och utveckla verksamheten (version 2.0)

Bilaga 10 Övergripande styrning av förbättringsarbetet på SKB: 1700154 Rapportera och hantera observationer och erfarenheter (version 5.0)

Bilaga 11 Övergripande styrning av förbättringsarbetet på SKB: 1188895 Följa upp verksamheten och utvärdera ledningssystemet genom FLG (version 24.0)

4. Minnesanteckningar möte med miljöorganisationer m.fl. för att ta emot synpunkter inför myndighetens kvalitetsgranskning av LOT etapperna S2 och A3 200930, 201008 >>

Bilaga 1 SSM presentation – Review of LOT experiment at the Äspö laboratory phases A3 and S2: Meeting with MKG, SSM and Galson Sciences 200930

Bilaga 2 Galson Sciences presentation – QA Review of the LOT Experiment (Phases S2 and A3), 200930

Bilaga 3 MKG presentation – MKG input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, Sept 30 2020

3. Minnesanteckningar möte med SKB om tillgång till kvalitetsrelaterad dokumentation 200918 >>

Bilaga 1 SSM presentation – Review of LOT experiment at the Äspö laboratory phases A3 and S2:Meeting with SKB, SSM and Galson Sciences 18/09/2020 

Bilaga 2 Galson Sciences presentation – QA Review of the LOT Experiment (Phases S2 and A3),18 Sept 2020 

Bilaga 3 SKB presentation - SKBdoc 1910489. KBP1019 Dismantling and evaluation of LOT S2 and A3, 2020-09-18

2. Tjänsteanteckning - Uppstartsmöte med Galson Sciences Ltd. 200901, 200922 >> 

1. Undertecknat avtal med Galson Sciences Ltd, 200922 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev