SSM 2021/6219 Utökad mellanlagring Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab)

Här kan du ladda ner innehållet ur ärende SSM 2021-6219 - Strålskyddsmyndighetens kvalitetsgranskning om utökad mellanlagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) som är avslutad. Den fortsätta handläggningen av SKB:s ansökan fortsätter i ärende SSM2021-8114 "Godkännande av PSAR - preliminär".

 

Handlingar i ärende SSM2021/6219:

5. Översändande av SKB:s presentation från möte Clab 11 000 ton, 211126 >>
Bilaga: SKB:s presentation, 211124 >>

4. Mötesanteckningar från möte med SKB, 211124 >>

3. Skrivelse från SSM med förtydligande av innehållet i ansökan, 211027 >>

2. SKB översändande av presentation samt förtydligande av bolagets ställningstagande till villkor 1 i regeringstillståndet, 211011 >>
Bilaga: SKBs presentation vid mötet den 8 oktober, 211008 >>

1. SSM:s mötesanteckning från mötet om SKBs planer för utökningen av Clab, 211008 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev