SSM 2022/1480 - Dialog med SKB 2022 (avslutad)

Här kan du ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens dialog med SKB under 2022 om övergripande frågor om tillståndsprövning i ärende SSM2022-1480.

Du kan också följa ärendet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >> (länk kommer när SSM:s tekniska problem är lösta)

Innehållsförteckning, 221219 >>
 

Handlingar i ärende SSM2022/1480:
 

7. Möte med SKB om planer inför inlämning av ansökningar i samband med SFR-utbyggnaden och Kärnbränsleförvaret, 220621 >>

6. Möte med Svensk kärnbränslehantering AB om övergripande frågor tillståndsprövningar, 220825 >>

5. Redovisning av säkerhetshöjande åtgärder avseende förstärkt resteffektbortförsel och spädmatning, 220509 (Sekretess)

4. Möte SSM och SKB om övergripande frågor, 220519 >>
Bilaga: SKB:s presentation >>

3. Förfrågan om ledningsmöte med SKB, 220216 >>

2. Handläggning av SKBs ärenden i domstol, 220306 >>

1. Dialogmöte med Svensk Kärnbränslehantering AB om tillståndsprövningar, 220216 >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev