SSM 2022/2029 - Dialog med SKB om inför ansökan om uppförande av kärnbränsleförvaret/Clink

Här kan du ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens dialog med SKB under 2022 inför ansökan om uppförande av Kärnbränsleförvaret och Clink. Du kan också följa ärendet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (länk kommer när SSM:s tekniska problem är lösta).

Innehållsförteckning, 230223 >>

Handlingar i ärende SSM2022/2029:

4. Mötesanteckningar från dialogmöte med SKB kring ändringshantering efter PSAR för uppförande av Kärnbränsleförvaret, 221115 >>

     (Presentationen från mötet finns i SM2022-1705 Dialogmöten med SKB kring programmet för utbyggnad av SFR)

3. Tjänsteanteckning angående tidplaner för Clink och Kärnbränsleförvaret, 221017 >>

2. Presentation från dialogmötet 220317, 220317 >>

1. Anteckningar från dialogmöte 220317 om arbetet framåt med PSAR för kärnbränsleförvaret, 220401 >> 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev