SSM 2022/2029 - Dialog med SKB om inför ansökan om uppförande av kärnbränsleförvaret/Clink

Här kan du ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens dialog med SKB under 2022 inför ansökan om uppförande av Kärnbränsleförvaret och Clink. Du kan också följa ärendet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (länk kommer när SSM:s tekniska problem är lösta).

Innehållsförteckning, 230223 >>

Handlingar i ärende SSM2022/2029:

4. Mötesanteckningar från dialogmöte med SKB kring ändringshantering efter PSAR för uppförande av Kärnbränsleförvaret, 221115 >>

     (Presentationen från mötet finns i SM2022-1705 Dialogmöten med SKB kring programmet för utbyggnad av SFR)

3. Tjänsteanteckning angående tidplaner för Clink och Kärnbränsleförvaret, 221017 >>

2. Presentation från dialogmötet 220317, 220317 >>

1. Anteckningar från dialogmöte 220317 om arbetet framåt med PSAR för kärnbränsleförvaret, 220401 >> 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev