Svar från SKB 2018-2019

På den här sidan kommer du att kunna ladda ner de handlingar som SKB skickar in till domstolen under prövningen i sak, som startade efter att ansökan kungjordes.


2019

Aktbilaga 138 SKB bemötande av SSM:s yttrande, 190329 >>
 

2018

Aktbilaga 115 Bilaga SFR-U K:15 Förslag på villkor, ny version >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 114 Bilaga SFR-U K:16 Påverkan på vattenmiljö från utsläpp av kväve >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 113 Bilaga SFR-U K:17 Verksamhetsområde ovanjord >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 112 SKB:s bemötande, 181219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev