Svar från SKB 2018-2019

På den här sidan kommer du att kunna ladda ner de handlingar som SKB skickar in till domstolen under prövningen i sak, som startade efter att ansökan kungjordes.


2019

Aktbilaga 138 SKB bemötande av SSM:s yttrande, 190329 >>
 

2018

Aktbilaga 115 Bilaga SFR-U K:15 Förslag på villkor, ny version >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 114 Bilaga SFR-U K:16 Påverkan på vattenmiljö från utsläpp av kväve >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 113 Bilaga SFR-U K:17 Verksamhetsområde ovanjord >> (se aktbilaga 112)

Aktbilaga 112 SKB:s bemötande, 181219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev