Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
SSM höll ett informationsmöte om kärnavfallsfrågor den 10 april 2024.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB bemöter åter i kärnbränsleförvarsmålet, huvudförhandlingen flyttas till efter sommaren.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har beslutat att utse Michael Knochenhauer till ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beslutade den 9 februari 2024 att godkänna kärnavfallsbolaget SKB:s förnyade säkerhetsredovisning, FSAR, för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har den 31 januari 2024 redovisat den andra delen av regeringens utredningsuppdrag "Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet".
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 2/2023, det sista nyhetsbrevet, är publicerad.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 31 december 2023 går den ideella föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in i en ny fas. Under 2024 tar styrelsen över rodret och föreningen drivs vidare med ideella krafter.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 22 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2022 som inlämnades till myndigheten för granskning hösten 2022.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 21 december beslutade regeringen att följa Riksgäldens förslag på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter men bara för 2024.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 19 december 2023 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in ett bemötande till miljödomstolen av synpunkter i remissen av begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har den 23 november 2023 beslutat att skicka en proposition till riksdagen om att förändra villkoren för kärnavfallskommuner att erhålla medel ur kärnavfallsfonden. I proposition tas inte medel till miljöorganisationer. Fortsatta medel för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor fanns med i den utredning som presenterades av den socialdemokratiska regeringen sommaren 2022.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden skickade den 29 september 2023 ett förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter och ekonomiska säkerheter för perioden 2024-2026. Avgifterna förslås öka kraftigt, särskilt för Ringhals som får en avgift på närmare 9 öre per kWh.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 8 november skickade bolaget in ett yttrande till regeringen över Ful-2022.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt som den 7 november 2023 meddelade en dom i Lst Uppsala:s av SFR-tillståndet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
den 26 oktober lämnade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för ett kärnbränsleförvar i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG har sett till att Kärnavfallsrådets hemsida återuppstår.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden har den 29 september skickat ut ett förslag på kärnavfallsavgifter och ekonomiska säkerheter för perioden 2024-2026.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev