Nyheter

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har till miljödomstolen lyft frågan att kärnavfallsbolaget SKB inte har med en ny anläggning för luftkylning av mellanlagret Clab i begäran om deldom.
Publicerad den i kategorin Nyheter
​Regeringen har beslutat att skjuta på det beslut som skulle tagits den 22 december om de avgifter som kärnkraftsindustrin ska betala under 2022-2023 till kärnavfallsfonden och beloppen på de ekonomiska säkerheter som industrin ska tillhandahålla.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Oskarshamns Kraftgrupp, OKG, ansökte i månadsskiftet november december 2021 om att få utökat tillstånd för markförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall vid sin anläggning i Oskarshamn.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har den 22 december beslutat att godkänna att förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark (SFR) byggs till med ett nytt förvar (SFR 2).
Publicerad den i kategorin Nyheter Pressmeddelanden
Regeringen har 22 december beslutat att godkänna att förvaret för kortlivat kärnavfall (SFR) byggs till med ett nytt förvar (SFR 2). Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG anser att regeringen borde sagt nej till det nya förvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 3/2021 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Det närmar sig ett regeringsbeslut i frågan om tillstånd att få bygga till nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR med ett nytt förvar SFR 2. Regeringens tidsplan som anger att ett beslut kommer den 22 december.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har skickat in ett yttrande med en begäran om deldom i frågan om utökningen av mellanlagret Clab till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Östhammars kommun har under uppvaktning av regeringen den 14 december angående tillbyggnaden av SFR förmedlat att kommunen vill villkora att ändringar av förvaren ska vara föremål för ett nytt tillåtlighetsbeslut från regeringen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det har varit svårt att undgå nyheter om kärnbränsleförvaret de senaste veckorna och i samband med detta har ett flertal artiklar och reportage publicerats som tar upp olika aspekter inför det kommande regeringsbeslutet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har den 13 december kungjort kärnavfallsbolaget SKB:s kärnbränsleförvarsansökan. Synpunkter på ansökan kan lämnas till den 13 januari 2022.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll var inbjuden till näringsutskottet den 9 december för att informera och svara på frågor om kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll presenterade på en pressträff den 8 december en tidsplan för ett beslut om det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark och ett beslut om tillbyggnaden av det nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR 2).
Publicerad den i kategorin Nyheter Pressmeddelanden
Naturskyddsföreningen välkomnar att klimat- och miljöminister Annika Strandhäll inte har givit med sig för de intensiva påtryckningarna om att ta ett beslut om kärnbränsleförvaret redan idag.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen har skickat ett öppet brev till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson där de uppmanas att inte ta ett förhastat beslut om långtidsförvar för använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 1 december skickade Kärnavfallsrådet in ett yttrande till regeringen med kommentarer på SKB:s yttrande. Rådet lyfter bland annat att villkor kan kopplas till ett beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken för uppförandet av ett kärnbränsleförvar.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 1 december arrangerade Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) och Studieförbundet Vuxenskolan en eftermiddag i Västerås och på nätet om kärnavfall.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 30 november höll Kärnavfallsrådet ett seminarium om gjutjärnsinsatsen som ska finnas inuti kopparkapseln i det tänkta kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I en slutreplik på DN debatt om kärnbränsleförvaret och LOT-experimentet den 28 november svarar KTH-professorerna i korrosionslära Christofer Leygraf och Jinshan Pan, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, främst på den replik som kärnavfallsbolaget SKB skrivit.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har yttrat sig över det förslag på kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter för 2022-2023 som Riksgälden lämnade till regeringen i slutet av september.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev