Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen hade sju nya frågor till myndigheten. SSM svarade kort på dessa, i förhållande, längre frågor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM svarade på domstolens frågor från förhandlingens tredje dag. Myndighetens svar öppnade bara upp för ännu mer frågor från domstolen och från föreningarna.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Under eftermiddagen framgick den vetenskapliga kontrovers som råder kring kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö efter att KTH-forskarna & SKB framförde sina synpunkter i frågan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11 september fortsätter Naturskyddsföreningen och MKG att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG:s kanslichef, Johan Swahn, framförde sin expertis i sak och bjöd in experter att tala i frågor rörande kopparkorrosion, lererosion och djupa borrhål.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen och MKG, med inbjudna experter, framför sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen frågade SSM bl.a. om hur myndigheten ser på kopplingen mellan miljöbalkens och kärntekniklagens prövningar och om SKB har visat att de uppfyller de krav som följer vid miljöprövningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudfrågor har varit metodval, platsval och säkerhet efter förslutning med presentationer av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Follow and get updates during and after the main hearing from the Twitter account of the director of MKG (@jswahn) and MKG:s Facebook.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den första dagen av förhandlingen bestod bl.a. av att de olika parterna framförde sin inställning, samt yrkanden.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Uppdateringar om vad som sker under och efter förhandlingen får ni på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, hemsida, Facebook och på MKG:s kanslichefs Twitter.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna kompletterar med information som stärker deras syn att kopparkapslarna inte kommer att fungera som tänkt i slutförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Vem som helst kan vara åhörare utan föranmälan. Det går att komma och gå som en vill bara det finns plats i lokalen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Uppdateringar om vad som sker innan, under och efter förhandlingen får ni på MKG:s hemsida, Facebooksida och på MKG:s kanslichefs Twitter.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 21 december 2016 yttrade sig kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående överklagandet av Länsstyrelsens i Uppsala läns beslut i juni 2013 om dispens från artskyddsförordningen i samband med byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kärnavfallsbolaget motsatte sig ändringar av Länsstyrelsens beslut.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor med start tisdagen den 5 september 2017 på Quality Hotel Nacka i Stockholm.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget anser att det inte finns något i remissyttrandena som ändrar bolagets slutsatser om slutförvarsmetodens långsiktiga säkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM och kärnavfallsbolaget har gemensamt beslutat att göra en paus i avstämningsmötena angående kärnbränsleförvaret till efter huvudförhandlingen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna anser att SKB:s ansökan inte kan ligga till grund för att pröva de ansökta verksamheterna i sak och att huvudförhandling därmed inte bör äga rum med början i september.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen vill börja huvudförhandlingen den 5 september och bedömer att huvudförhandlingen kommer pågå i fem veckor med tre veckors uppehåll under tiden.