Vårt diarium

Här listas samtliga yttranden och skrivelser m.m. som MKG och dess medlemsorganisationer skickat in till regeringen, mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM under prövningsprocessen för kärnbränsleförvarsansökan. 

Uppvaktning hos Miljödepartementet 
21-08-18 Till Miljödepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktar Miljödepartementet, 210818 >>

Protokoll möte mellan Naturskyddsföreningen, MKG och Regeringskansliet, 210818 >>

MKG:s presentation ”LOT-försöket och vikten av en fullgod vetenskaplig redovisning av de mest korroderade kopparytorna”, 210818 >>

 

Yttrande i sak till regeringen och Miljödepartementet om separat prövning av Clab
21-06-29 Till Regeringen och Miljödepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrande om separat beslut om Clab, 210629 >>

 

Yttrande i sak till regeringen och Miljödepartementet om Clab och kärnbränsleförvaret
21-06-11 Till Regeringen och Miljödepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak om utökning av Clab och tillåtlighet av kärnbränsleförvaret, 210611 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Kompletterande yttrande i sak till regeringen om att LOT-försöken kommer redovisas redan 2020
20-04-28
Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >> 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret, 200428 >> 

 

Yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp
20-02-27 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget 200227 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret (med bilagor) 200227 >> 

 

Kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp (3/3)
20-01-22 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering av yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 200123 >>

Bilaga 1 MKG:s svar till SSM om LOT-försöket, 191220 >>

 

Kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp (2/3)
19-11-19 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s andra kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191119 >>

Bilaga 1 till yttrande – MKG följer upp med ny skrivelse till SSM om kvalitetsäkring av LOT-försöket, 191119 >>

 

Kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp (1/3)
19-10-28 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191028>>

 

Yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan angående SKB:s komplettering
19-09-30 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

 

Uppvaktning hos Miljö- och energidepartementet 
18-05-08 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om kärnbränsleförvaret" >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s PM, 180508 >>
Bilaga: Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 180508 >>

 

Yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion lämnad till domstolen (2/2)
17-10-23 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion, 171023 >> 
 

Yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion lämnad till domstolen (1/2)
17-10-13 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion, 171013 >> 
 

Yttrande angående SKB:s yttrande angående överklagande av artskyddsdispens 
17-09-27 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M4617-13

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående SKB:s yttrande angående överklagande av artskyddsdispens, 170927 >> 
 

Yttrande över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak
17-08-30 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683, SSM2015/2519
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett yttrande över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM, 170830 >>
Bilagor (pdf:er):

1. ”Hydrogen absorption in copper as a result of corrosion reactions in sulphide and chloride containing deoxygenated water at 90 °C in simulated spent nuclear fuel repository conditions”, Forsström et al., Eurocorr 2017, 3-7 September, Prague >>

2. ”Implementation of the full-scale emplacement (FE) experiment at the Mont Terri rock laboratory”, Müller et al., Swiss J Geosci (2017), 110, pp. 287–306 >> 

3. SSM Report 2013-28, Brine intrusion by upconing for a high-level nuclear waste repository at Forsmark: Scoping calculations”, Lindgren, Voss & Geier, September 2013 >>

4. ”About the Possibility of Disposal of HLRW in Deep Boreholes in Germany”, Bracke et al., Geosciences, 2017, 7, 58 >>
 

Yttrande över utkast till förhandlingsordning och komplettering om kopparkorrosion

17-05-17  Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683, SSM2015/2519
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett yttrande över utkast till förhandlingsordning och komplettering om kopparkorrosion, 170517 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM, 170517 >> 

 

Andra yttrandet i sak och om behov av samordnad prövning
17-02-14 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683, SSM2015/2519
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett andra yttrande i sak >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM med bilagor, 170214 >> 

 

Yttrande i sak
16-05-31 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett yttrande i sak>>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak till MMD och SSM, 160531 >> 

Bilagor (pdf:er):

1. Lista över yttranden från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas till kärnavfallsgranskning, MKG, till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten i kompletteringsfasen >>

2. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, Försättsblad kompletteringsyttrande IV, den 24 september 2015 (ab 339) >>

3. Strålsäkerhetsmyndigheten, "Val av plats för slutförvarsanläggningen", Preliminär rapport den 17 november 2015 (inte diariefört – endast publicerat på SSM:s hemsida , dokumentnr. 13-3717) >> 

4. Strålsäkerhetsmyndigheten, "Kungörelse av SKB:s ansökningar om tillstånd enligt kärntekniklagen för slutförvaret respektive Clink", den 21 januari 2016 (Ärende SSM2011-1135 / SSM2015-279, dokumentnr. 16-156) >>

5. Olle Grinder, "Kritiska frågeställningar beträffande korrosion och säkerhet vid slutförvar av radioaktivt avfall i kopparkapslar", maj 2016 >>

6. Karl-Inge Åhäll, "Brister i redovisningen av viktiga metodvalsfrågor", maj 2016 >>

7. Jämförelse mellan KBS-metoden och metoden djupa borrhål april  2016, Karl-Inge Åhäll >>

8. SKI och SSI brev till SKB storregional grundvattenströmning den 22 oktober 2007 >>

 

Kompletterande yttrande om kopparkorrosion och djupa borrhål
15-12-14 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2011/1137
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett kompletterande yttrande >>

Föreningarnas kompletteringsyttrande med bilaga, 151214 >> 
Bilaga:
Professor Christoffer Leygrafs yttrande till SSM, 151121 >>

Yttrande om komplettering eller avvisning
15-06-26 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2011/1137
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in sitt yttrande om komplettering eller avvisning >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 150626 >>
Bilaga:
Naturskyddsföreningen och MKG:s bilaga med yrkanden om kompletteringar, 150626 >> 

Uppföljande kompletteringsyttrande
14-06-12 
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande, 140612 >>

 Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 140610 med bilagor >>
 

Yttrande om kopparkorrosion 
13-12-19 
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG:s skickat ett yttrande om kopparkorrosion, 131219 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till SSM och domstolen om kopparkorrosion 131219 >>

Synpunkter på sökandens yttrande om kompletteringskrav från den 18 november
13-12-06 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M1333-11 och kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten 
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG:s skickar ett nytt yttrande till domstolen med kopia till SSM, 131206 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till domstolen 131206 >> 

Andra remissvaret om kompletteringsbehov
13-10-15 
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11. Första remissvaret, se 12-06-01. 
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande, 131015 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 131015 >>

Bilaga 1. Samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och MKG om riskerna för det konstgjorda barriärsystemet med kopparkapslar och lerbuffert i KBS-metoden, 101215 >>

Bilaga 2. SKB:s kontrakt med Ångströmslaboratoriet, 110110 >>

För kännedom till domstolen - SSM:s kommentarer på SKB:s kompletteringar
13-05-07 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M1333-11 
Nyhet "Naturskyddsföreningen skickar vidare SSM:s skrivelse till SKB om bristfälliga kompletteringar till domstolen", 130507 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s mail till domstolen för kännedom om Strålsäkerhetsmyndighetens brev till SKB med kommentarer om inlämnade kompletteringar, 120507 >>  
 

Vikten av en sammahållen prövning
13-03-10
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M1333-11
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG skriver till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning", 130310 >> 

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG rörande vikten av en sammanhållen prövning, 130310 >>
 

Om en öppen kopparkorrosionsforskning
12-12-13
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning" >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s komplettering - om tillgången på viktiga dokument rörande kopparkorrosionsforskning, 121213 >>

Engelsk översättning av remissbilaga
12-09-24
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan" >>

Engelsk översättning av bilaga  2 "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >> 

Remissvar om kompletteringsbehov
12-06-01
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11

Nyhet "Stora brister i slutförvarsansökan - Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar", 120601 >> 

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s Remissvar >> 

Bilaga 1: Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan: "Tillgång till resultat och mötesanteckningar från forsknings- och utvecklingsprojekt samt andra utredningar som genomförts av SKB eller på uppdrag av SKB", Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, april 2012 >>

Bilaga 2: Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik: "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Bilaga 3: Underlag för kompletteringskrav rörande permafrostdjup: "Evaluation of permafrost depth simulations in SKB report TR-11-01", prof. em. Matti Saarnisto, maj 2012 >>

Bilaga 4: Underlag för kompletteringskrav rörande grundvattenförhållanden på djupet och alternativa metoden djupa borrhål, prof. Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet, maj 2012 >>

Bilaga 5: Underlag för kompletteringskrav rörande alternativa metoden djupa borrhål: "SKB's Assessment of Deep Borehole Disposal Compared to KBS-3", prof. em. Fergus Gibb, University of Sheffield, maj 2012 >>

12-04-03 Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG skickar ett delyttrande till SSM om tillgång till rapporter", 120403 >> 
Delyttrande till SSM >>  

 

11-06-30 Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137
Nyhet "MKG till SSM: Viktiga korrosionsresultat kan gå förlorade!" >> 
Skrivelse till SSM >>  

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev