Vårt diarium

Här listas samtliga yttranden och skrivelser m.m. som MKG och dess medlemsorganisationer skickat in till regeringen, mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM under prövningsprocessen för kärnbränsleförvarsansökan. 

Uppvaktning hos Miljödepartementet 
21-08-18 Till Miljödepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktar Miljödepartementet, 210818 >>

Protokoll möte mellan Naturskyddsföreningen, MKG och Regeringskansliet, 210818 >>

MKG:s presentation ”LOT-försöket och vikten av en fullgod vetenskaplig redovisning av de mest korroderade kopparytorna”, 210818 >>

 

Yttrande i sak till regeringen och Miljödepartementet om separat prövning av Clab
21-06-29 Till Regeringen och Miljödepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrande om separat beslut om Clab, 210629 >>

 

Yttrande i sak till regeringen och Miljödepartementet om Clab och kärnbränsleförvaret
21-06-11 Till Regeringen och Miljödepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak om utökning av Clab och tillåtlighet av kärnbränsleförvaret, 210611 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Kompletterande yttrande i sak till regeringen om att LOT-försöken kommer redovisas redan 2020
20-04-28
Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >> 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret, 200428 >> 

 

Yttrande i sak till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp
20-02-27 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget 200227 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret (med bilagor) 200227 >> 

 

Kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp (3/3)
20-01-22 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s komplettering av yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 200123 >>

Bilaga 1 MKG:s svar till SSM om LOT-försöket, 191220 >>

 

Kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp (2/3)
19-11-19 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s andra kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191119 >>

Bilaga 1 till yttrande – MKG följer upp med ny skrivelse till SSM om kvalitetsäkring av LOT-försöket, 191119 >>

 

Kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan efter avslöjande att LOT-paket tagits upp (1/3)
19-10-28 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191028>>

 

Yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan angående SKB:s komplettering
19-09-30 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

 

Uppvaktning hos Miljö- och energidepartementet 
18-05-08 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00217/Me och M2018/00221/Ke
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om kärnbränsleförvaret" >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s PM, 180508 >>
Bilaga: Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 180508 >>

 

Yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion lämnad till domstolen (2/2)
17-10-23 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion, 171023 >> 
 

Yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion lämnad till domstolen (1/2)
17-10-13 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående SSM:s interna kapseldiskussion, 171013 >> 
 

Yttrande angående SKB:s yttrande angående överklagande av artskyddsdispens 
17-09-27 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M4617-13

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande angående SKB:s yttrande angående överklagande av artskyddsdispens, 170927 >> 
 

Yttrande över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak
17-08-30 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683, SSM2015/2519
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett yttrande över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM, 170830 >>
Bilagor (pdf:er):

1. ”Hydrogen absorption in copper as a result of corrosion reactions in sulphide and chloride containing deoxygenated water at 90 °C in simulated spent nuclear fuel repository conditions”, Forsström et al., Eurocorr 2017, 3-7 September, Prague >>

2. ”Implementation of the full-scale emplacement (FE) experiment at the Mont Terri rock laboratory”, Müller et al., Swiss J Geosci (2017), 110, pp. 287–306 >> 

3. SSM Report 2013-28, Brine intrusion by upconing for a high-level nuclear waste repository at Forsmark: Scoping calculations”, Lindgren, Voss & Geier, September 2013 >>

4. ”About the Possibility of Disposal of HLRW in Deep Boreholes in Germany”, Bracke et al., Geosciences, 2017, 7, 58 >>
 

Yttrande över utkast till förhandlingsordning och komplettering om kopparkorrosion

17-05-17  Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683, SSM2015/2519
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett yttrande över utkast till förhandlingsordning och komplettering om kopparkorrosion, 170517 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM, 170517 >> 

 

Andra yttrandet i sak och om behov av samordnad prövning
17-02-14 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683, SSM2015/2519
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett andra yttrande i sak >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till MMD och SSM med bilagor, 170214 >> 

 

Yttrande i sak
16-05-31 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2014/1683
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett yttrande i sak>>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak till MMD och SSM, 160531 >> 

Bilagor (pdf:er):

1. Lista över yttranden från Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas till kärnavfallsgranskning, MKG, till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten i kompletteringsfasen >>

2. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, Försättsblad kompletteringsyttrande IV, den 24 september 2015 (ab 339) >>

3. Strålsäkerhetsmyndigheten, "Val av plats för slutförvarsanläggningen", Preliminär rapport den 17 november 2015 (inte diariefört – endast publicerat på SSM:s hemsida , dokumentnr. 13-3717) >> 

4. Strålsäkerhetsmyndigheten, "Kungörelse av SKB:s ansökningar om tillstånd enligt kärntekniklagen för slutförvaret respektive Clink", den 21 januari 2016 (Ärende SSM2011-1135 / SSM2015-279, dokumentnr. 16-156) >>

5. Olle Grinder, "Kritiska frågeställningar beträffande korrosion och säkerhet vid slutförvar av radioaktivt avfall i kopparkapslar", maj 2016 >>

6. Karl-Inge Åhäll, "Brister i redovisningen av viktiga metodvalsfrågor", maj 2016 >>

7. Jämförelse mellan KBS-metoden och metoden djupa borrhål april  2016, Karl-Inge Åhäll >>

8. SKI och SSI brev till SKB storregional grundvattenströmning den 22 oktober 2007 >>

 

Kompletterande yttrande om kopparkorrosion och djupa borrhål
15-12-14 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2011/1137
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in ett kompletterande yttrande >>

Föreningarnas kompletteringsyttrande med bilaga, 151214 >> 
Bilaga:
Professor Christoffer Leygrafs yttrande till SSM, 151121 >>

Yttrande om komplettering eller avvisning
15-06-26 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11 och kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2011/1137
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in sitt yttrande om komplettering eller avvisning >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 150626 >>
Bilaga:
Naturskyddsföreningen och MKG:s bilaga med yrkanden om kompletteringar, 150626 >> 

Uppföljande kompletteringsyttrande
14-06-12 
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande, 140612 >>

 Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 140610 med bilagor >>
 

Yttrande om kopparkorrosion 
13-12-19 
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG:s skickat ett yttrande om kopparkorrosion, 131219 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till SSM och domstolen om kopparkorrosion 131219 >>

Synpunkter på sökandens yttrande om kompletteringskrav från den 18 november
13-12-06 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M1333-11 och kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten 
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG:s skickar ett nytt yttrande till domstolen med kopia till SSM, 131206 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till domstolen 131206 >> 

Andra remissvaret om kompletteringsbehov
13-10-15 
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11. Första remissvaret, se 12-06-01. 
Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande, 131015 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 131015 >>

Bilaga 1. Samrådsinlaga från Naturskyddsföreningen och MKG om riskerna för det konstgjorda barriärsystemet med kopparkapslar och lerbuffert i KBS-metoden, 101215 >>

Bilaga 2. SKB:s kontrakt med Ångströmslaboratoriet, 110110 >>

För kännedom till domstolen - SSM:s kommentarer på SKB:s kompletteringar
13-05-07 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M1333-11 
Nyhet "Naturskyddsföreningen skickar vidare SSM:s skrivelse till SKB om bristfälliga kompletteringar till domstolen", 130507 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s mail till domstolen för kännedom om Strålsäkerhetsmyndighetens brev till SKB med kommentarer om inlämnade kompletteringar, 120507 >>  
 

Vikten av en sammahållen prövning
13-03-10
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M1333-11
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG skriver till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning", 130310 >> 

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG rörande vikten av en sammanhållen prövning, 130310 >>
 

Om en öppen kopparkorrosionsforskning
12-12-13
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning" >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s komplettering - om tillgången på viktiga dokument rörande kopparkorrosionsforskning, 121213 >>

Engelsk översättning av remissbilaga
12-09-24
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan" >>

Engelsk översättning av bilaga  2 "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >> 

Remissvar om kompletteringsbehov
12-06-01
Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11

Nyhet "Stora brister i slutförvarsansökan - Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar", 120601 >> 

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s Remissvar >> 

Bilaga 1: Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan: "Tillgång till resultat och mötesanteckningar från forsknings- och utvecklingsprojekt samt andra utredningar som genomförts av SKB eller på uppdrag av SKB", Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, april 2012 >>

Bilaga 2: Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik: "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Bilaga 3: Underlag för kompletteringskrav rörande permafrostdjup: "Evaluation of permafrost depth simulations in SKB report TR-11-01", prof. em. Matti Saarnisto, maj 2012 >>

Bilaga 4: Underlag för kompletteringskrav rörande grundvattenförhållanden på djupet och alternativa metoden djupa borrhål, prof. Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet, maj 2012 >>

Bilaga 5: Underlag för kompletteringskrav rörande alternativa metoden djupa borrhål: "SKB's Assessment of Deep Borehole Disposal Compared to KBS-3", prof. em. Fergus Gibb, University of Sheffield, maj 2012 >>

12-04-03 Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522
Nyhet "Naturskyddsföreningen och MKG skickar ett delyttrande till SSM om tillgång till rapporter", 120403 >> 
Delyttrande till SSM >>  

 

11-06-30 Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/1137
Nyhet "MKG till SSM: Viktiga korrosionsresultat kan gå förlorade!" >> 
Skrivelse till SSM >>  

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev