Vecka 1-2 Stockholm

Tid: 5-14 september 2017

Huvudfrågor:
Inledning med yrkanden och inställning. Metodval, platsval, säkerhet efter förslutning, MKB och samråd. Utförliga redovisningar för KBS-3-systemet, strålsäkerhetsfrågor efter förslutning och tillhörande frågor om miljökonsekvenser. 

Sidorna på MKG:s hemsida där föreningarnas presentationer finns, finns länkade nedan.

 

Länkar:

Domstolens protokoll från de första två veckorna av förhandlingen i Stockholm 5-14 september >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Dag 8: Fortsatt diskussion om kopparkorrosion samt ytterligare frågor från domstolen till SKB
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 8 Stockholm, 170914 >>

Dag 7: Domstolen ställde ytterligare frågor till SSM. SKB och Kärnavfallsrådet svarade på frågor rörande ansvar efter förslutning. SKB redoghorde för MKB-processen och samråd.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 7 Stockholm, 170913 >> 

Dag 6: SKB:s replik fortsatte efter gårdagen, idag om bentonitleran (bastueffekten), jordskalvsrisker, ...
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 6 Stockholm, 170912 >> 

Dag 5: Naturskyddsföreningen och MKG:s synpunkter fortsatte. Sedan gavs SKB möjlighet att replikera motparters synpunkter om Djupa borrhål och kopparkorrosion. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 5 Stockholm, 170911 >>
Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter och presentationer till huvudförhandlingens dag 5 >>

Dag 4: Motparter gavs möjlighet att framställa sina synpunkter gällande plats- och metodval samt säkerhet efter förslutning. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 4 Stockholm, 170911 >>
Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter och presentationer till huvudförhandlingens dag 4 >>

Dag 3: SSM presenterade sin granskning. Frågor till SSM från domstolen. Övriga motparters gavs möjlighet att framföra synpunkter.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 3 Stockholm, 170907 >>

Dag 2: Presentationer av SKB om metodval, platsval och säkerhet efter förslutning.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 2 Stockholm, 170906 >>

Dag 1: Yrkanden från motparter, förberedande samträde i M4617-13 om dispens enligt art- och habitatdirektivet, presentationer av SSM och SKB 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 1 Stockholm, 170905 >>

Idag börjar huvudförhandlingen om slutförvaret - MKG uppdaterar er, 170905 >>

Nyheter i media: 

NyTeknik "I rätten: korrosionen hotar inte säkerheten i slutförvaret", 170912 >>

Sveriges Natur "Sista striden om kärnavfallet har inletts", 170911 >>

Aktuell Hållbarhet ”MKG: Slutförvaret ska miljöprövas i domstol – inte efteråt”, 170911 >>

Nuclear News ”Sweden’s Environmental Court hearing proposal for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark”, 170909 >>

Ny Teknik ”Striden om slutförvaret: ”Kapslar börjar kollapsa efter 100 år””, 170908 >>

UNT ”Platsvalet möter kritik”, 170907 >>

TV4 Nyheterna ”Invånarna delade om slutförvar för kärnavfall”, 170906 >> 

ETC ”Vad ska hända med det svenska kärnbränslet?”, 170906 >>

Aftonbladet ”Vad skriver man till någon som ska läsa det om 100 000 år?”, 170906 >>

UNT ”Delade åsikter om SKB:s planer”, 170905 >>

NyTeknik "Nu prövas slutförvaret", 170905 >>

SVT Nyheter Uppsala ”Östhammarsborna ska folkomrösta”, 170905 >>

Norrtelje Tidning ”Nästa rond om förvaring av begagnat kärnbränsle inleds - nu i Miljödomstolen”, 170905 >>

P4 Uppland "Slutförvaret i Östhammar: Idag börjar förhandlingarna", 170905 >>

SVT Nyheter Uppland "Nu ska slutförvaret upp i rätten", 170905 >>

Östra Småland ”Domstol prövar SKB:s system för slutförvaring”, 170905 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev