Vecka 1-2 Stockholm

Tid: 5-14 september 2017

Huvudfrågor:
Inledning med yrkanden och inställning. Metodval, platsval, säkerhet efter förslutning, MKB och samråd. Utförliga redovisningar för KBS-3-systemet, strålsäkerhetsfrågor efter förslutning och tillhörande frågor om miljökonsekvenser. 

Sidorna på MKG:s hemsida där föreningarnas presentationer finns, finns länkade nedan.

 

Länkar:

Domstolens protokoll från de första två veckorna av förhandlingen i Stockholm 5-14 september >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Dag 8: Fortsatt diskussion om kopparkorrosion samt ytterligare frågor från domstolen till SKB
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 8 Stockholm, 170914 >>

Dag 7: Domstolen ställde ytterligare frågor till SSM. SKB och Kärnavfallsrådet svarade på frågor rörande ansvar efter förslutning. SKB redoghorde för MKB-processen och samråd.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 7 Stockholm, 170913 >> 

Dag 6: SKB:s replik fortsatte efter gårdagen, idag om bentonitleran (bastueffekten), jordskalvsrisker, ...
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 6 Stockholm, 170912 >> 

Dag 5: Naturskyddsföreningen och MKG:s synpunkter fortsatte. Sedan gavs SKB möjlighet att replikera motparters synpunkter om Djupa borrhål och kopparkorrosion. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 5 Stockholm, 170911 >>
Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter och presentationer till huvudförhandlingens dag 5 >>

Dag 4: Motparter gavs möjlighet att framställa sina synpunkter gällande plats- och metodval samt säkerhet efter förslutning. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 4 Stockholm, 170911 >>
Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter och presentationer till huvudförhandlingens dag 4 >>

Dag 3: SSM presenterade sin granskning. Frågor till SSM från domstolen. Övriga motparters gavs möjlighet att framföra synpunkter.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 3 Stockholm, 170907 >>

Dag 2: Presentationer av SKB om metodval, platsval och säkerhet efter förslutning.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 2 Stockholm, 170906 >>

Dag 1: Yrkanden från motparter, förberedande samträde i M4617-13 om dispens enligt art- och habitatdirektivet, presentationer av SSM och SKB 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 1 Stockholm, 170905 >>

Idag börjar huvudförhandlingen om slutförvaret - MKG uppdaterar er, 170905 >>

Nyheter i media: 

NyTeknik "I rätten: korrosionen hotar inte säkerheten i slutförvaret", 170912 >>

Sveriges Natur "Sista striden om kärnavfallet har inletts", 170911 >>

Aktuell Hållbarhet ”MKG: Slutförvaret ska miljöprövas i domstol – inte efteråt”, 170911 >>

Nuclear News ”Sweden’s Environmental Court hearing proposal for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark”, 170909 >>

Ny Teknik ”Striden om slutförvaret: ”Kapslar börjar kollapsa efter 100 år””, 170908 >>

UNT ”Platsvalet möter kritik”, 170907 >>

TV4 Nyheterna ”Invånarna delade om slutförvar för kärnavfall”, 170906 >> 

ETC ”Vad ska hända med det svenska kärnbränslet?”, 170906 >>

Aftonbladet ”Vad skriver man till någon som ska läsa det om 100 000 år?”, 170906 >>

UNT ”Delade åsikter om SKB:s planer”, 170905 >>

NyTeknik "Nu prövas slutförvaret", 170905 >>

SVT Nyheter Uppsala ”Östhammarsborna ska folkomrösta”, 170905 >>

Norrtelje Tidning ”Nästa rond om förvaring av begagnat kärnbränsle inleds - nu i Miljödomstolen”, 170905 >>

P4 Uppland "Slutförvaret i Östhammar: Idag börjar förhandlingarna", 170905 >>

SVT Nyheter Uppland "Nu ska slutförvaret upp i rätten", 170905 >>

Östra Småland ”Domstol prövar SKB:s system för slutförvaring”, 170905 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev