Vecka 3 Oskarshamn

Tid: 2-6 oktober

Huvudfrågor: 
Närmare redogörelse för mellanlagring och inkapsling samt lokala miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på vatten och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Syn hölls i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet). 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 12: Syn på kapsellaboratorium och efterförljande frågestund. 
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 12, 171005 >> 

Dag 11: Syn på SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 11, 171004 >> 

Dag 10: SKB redovisade MKB för platsval. Motparter gavs möjlighet att ge sina synpunkter, bl.a. SSM och Naturskyddsföreningen MKG.
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 10, 171003 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s presentation om Clab/Clink, 171003 >>

Dag 9: Frågor från domstolen om strålsäkerhet, SKB redovisar slutförvarssystem med betoning på Clab/Clink
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 9, 171002 >> 

Nyheter i media:

Östra Småland ”Så mycket kostar Clink att bygga”, 171004 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev