Vecka 3 Oskarshamn

Tid: 2-6 oktober

Huvudfrågor: 
Närmare redogörelse för mellanlagring och inkapsling samt lokala miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på vatten och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Syn hölls i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet). 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 12: Syn på kapsellaboratorium och efterförljande frågestund. 
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 12, 171005 >> 

Dag 11: Syn på SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 11, 171004 >> 

Dag 10: SKB redovisade MKB för platsval. Motparter gavs möjlighet att ge sina synpunkter, bl.a. SSM och Naturskyddsföreningen MKG.
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 10, 171003 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s presentation om Clab/Clink, 171003 >>

Dag 9: Frågor från domstolen om strålsäkerhet, SKB redovisar slutförvarssystem med betoning på Clab/Clink
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 9, 171002 >> 

Nyheter i media:

Östra Småland ”Så mycket kostar Clink att bygga”, 171004 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev