Vecka 3 Oskarshamn

Tid: 2-6 oktober

Huvudfrågor: 
Närmare redogörelse för mellanlagring och inkapsling samt lokala miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på vatten och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Syn hölls i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet). 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 12: Syn på kapsellaboratorium och efterförljande frågestund. 
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 12, 171005 >> 

Dag 11: Syn på SKB:s, mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet. 
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 11, 171004 >> 

Dag 10: SKB redovisade MKB för platsval. Motparter gavs möjlighet att ge sina synpunkter, bl.a. SSM och Naturskyddsföreningen MKG.
Huvudförhandlingen om slutförvaret - Dag 10, 171003 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s presentation om Clab/Clink, 171003 >>

Dag 9: Frågor från domstolen om strålsäkerhet, SKB redovisar slutförvarssystem med betoning på Clab/Clink
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 9, 171002 >> 

Nyheter i media:

Östra Småland ”Så mycket kostar Clink att bygga”, 171004 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev