Vecka 4 Östhammar

Tid: 9-13 oktober

Huvudfrågor: 
Närmare redogörelse för Kärnbränsleförvaret samt lokala miljökonsekvenser gällande t.ex. buller, påverkan på vatten och naturmiljö, artskydd, Natura 2000-frågor, miljökvalitetsnormer och strålsäkerhetsfrågor under uppförande och drift. Syn hölls i Forsmark.  

Parterna i M 4617-13 om dispens enligt artskyddsförordningen utvecklade sin talan.

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Länkar: 

Dag 17: SKB och motparter redogjorde för åtaganden och villkor. Replik och motreplik. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in nytt yttrande avseende SSM:s granskning.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 17, 171013 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 171013 >>

Dag 16: Motparter lämnade synpunkter på naturvärden och ansökan i sin helhet. Syn vid Forsmark. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 16, 171012 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s presentation, punkt 83 >>

Dag 15: SKB redogjorde för påverkan på naturvärden och vattenmiljöer. Därutöver utvecklades talan för målet om om art- och habitatdirektivet.  
Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 15, 171011 >> 

Presentation av Naturskyddsföreningens och MKG:s expert Kristoffer Stighälls – Forsmarks naturvärden, punkt 79 >>

Lista på arter som räknades upp vid Kristoffer Stighälls presentation >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, punkt 79 >>

Utdrag ur Artdatabasen, 171011 >>

Dag 14: SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin MKB och konsekvenser i form av buller. SSM redogjorde för sin roll och den följande stegvisa prövningen enligt KTL efter ett tillstånd. 
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 14, 171010 >> 

Dag 13: SKB redogjorde för den sökta verksamheten, platsförhållandena, samt en fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena.
Huvudförhandling om slutförvaret - Dag 13, 171009 >> 

Nyheter i media: 

UNT: ”Krönika: "För gölgrodan är saken lokal"”, 171015 >>

Sveriges radio: ”SSM-chef: Risksiffror för kopparkapslar ett arbetsmaterial”, 171013 >>

Ny Teknik: "SSM: "Risker ryckta ur sitt sammanhang"", 171013 >>

Upsala Nya Tidning: ”Domstolen synade plats för kärnbränsleförvar”, 171013 >>

Syre: ”Osäkerhet kring slutförvaret”, 171012 >>

Ny Teknik: ”Avslöjandet: SSM redovisade inte risker med slutförvaret”, 171012 >>

P4 Uppland: ”Slutförvar: Mark- och miljödomstolen går på visning i Forsmark”, 171012 >>

SVT Nyheter Uppsala: ”Miljödomstolen på plats i Forsmark”, 171012 >> (se nyhetsinslag nedan)

SVT – Lokala nyheter Uppsala kl.19:55, 171012 >>

SVT Nyheter Uppsala: ”Hur ska vi förvara kärnavfall i 100.000 år?”, 171012 >>

ETC ”Så mörkade myndigheten höga strålskyddsrisker”, 171012 >>

UNT: ”SSM tillbakavisar anklagelser om slutförvar”, 171011 >>

Sveriges Natur: ”Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftbranschen”, 171012 >>

TT publicerat i Norrbottens Kuriren ”Risker med slutförvar inte redovisade”, 171011 >>

News Cision ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med kärnavfallsförvar”, 171011 >>

Sveriges Natur ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret”, 171011 >>

Sveriges Radio ”Strålsäkerhetsmyndigheten: Risker med planerad slutförvarsmetod”, 171011 >>

UNT ”Flera svar efterlystes vid förhandlingen”, 171010 >>

Sveriges Natur ”Outredda risker kring utsläpp från kärnavfall”, 171009 >> 

UNT ”Jordnära frågor om slutförvaret tas upp”, 171009 >>

SVT Nyheter Uppsala ”Domstolsförhandlingarna om slutförvaret i Forsmark flyttas till Gimo”, 171009 >>

SVT Nyheter Uppsala ”Ödesvecka för slutförvarsfrågan”, 171009 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev