Webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM som ansvarar för den nationella planen för allt radioaktivt avfall enligt EU:s kärnavfallsdirektiv bjuder in till ett webbseminarium för att presentera ett utkast till en uppdaterad rapport och för att diskutera innehållet med deltagarna.

Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom måste varje medlemsstat ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skickade i augusti 2015 in Sveriges första nationella rapport med ett dokument som kallades ”nationell plan” till EU-kommissionen. SSM arbetar nu med att uppdatera rapporten med den nationella planen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit in ett antal intressenter till ett webbseminarium den 16 december för att presentera och diskutera ett utkast till uppdaterad rapport. Ett utkast kommer att läggas ut på SSM:s hemsida cirka tre veckor innan seminariet. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter skriftligt fram till och med den 31 januari 2021 till NAP2020(at)ssm.se.

Inbjudan finns som PDF nedan och dessutom finns en länk till nyhet på MKG:s hemsida med mer bakgrund.

Program:

Kl.9-9:15 Inledning

Kl.9:15-10 Presentation av den nationella planen

Kl.10-11 Diskussion och frågor från deltagarna 

Tid: 16 december kl. 9-11

Plats: via video

Anmälan: Meddela deltagande i mötet till NAP2020(at)ssm.se senast den 9 december 2020. En länk till webinariet skickas ut till de som anmäler sig.

Inbjudan till SSM:s webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall 201022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall, 201022 >>

UPPDATERING. Länk till nyhet från seminariet den 16 december 2020:
SSM höll digitalt seminarium om den nationella kärnavfallsplanen, 201216 >>