MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget

I ett kompletterande yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret skriver Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att ny information som framkommit om kopparkorrosionsresultaten från de i höstas upptagna försökspaketet i LOT-experimentet.

Föreningarna gör regeringen uppmärksam på att kärnavfallsbolaget SKB vänt i frågan om redovisning av resultaten och troligen kommer att presentera dessa under första halvåret 2020. Dessutom har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sagt att myndigheten planerar kvalitetssäkra resultaten. Det innebär att ett nytt vetenskapligt underlag kan komma att finnas tillgängligt för regeringens tillåtlighetsprövning av kärnbränsleförvaret. Föreningar menar att regeringen kan verka för att resultaten tas fram på ett öppet och vetenskapligt sätt samt för att SSM:s kvalitetssäkring kan bli öppen och genomträngande.

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret, 200428 >> 

Nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 200428 >>