Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, arbetar tillsammans i prövningsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Arbetet sker i ett projekt som bedrivs i Naturskyddsföreningens regi.

Projektet har en arbetsgrupp och en styrgrupp.

Projektgruppen består av:
Johan Swahn, kanslichef, MKG (projektledare)
Christine Anvegård, projektassistent/informatör, MKG 
Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
Hans Jivander, Naturskyddsföreningen Uppsala län
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
Magdalena Romanov, projektassistent, MKG
Joachim Stormvall, Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss 

Styrgruppen består av:
MKG:s ordförande
Naturskyddsföreningens avdelningschef för Klimat, energi och transporter

I högermenyn kan du följa föreningarnas arbete och ladda ner de skrivelser som skickas till myndighet och domstol. Du hittar också en sammanfattning över föreningarnas synpunkter.

Logga in