Internationell granskning

Den 17 maj 2011 inledde en expertgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den inlämnade svenska ansökan rörande ett slutförvarssystem. Gruppen var tillsatt för att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningsarbetet av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Gruppledaren var Micheal Sailer från tyska miljökonsultfirman Økoinstitut. Sailer är även ordförande i den tyska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet, German Nuclear Waste Management Commission (Entsorgungskommission). Med i gruppen fanns flera oberoende forskare och men även personer nära knutna till SKB:s systerorganisationer som arbetar med kärnavfall i andra länder. Granskningen avslutades och presenterades sommaren 2012. Läs om granskningen i MKG:s nyheter som finns länkade nedan.

På MKG:s hemsida kan du ladda handlingar i myndighetens diarienummer för den internationella granskningen: 
SSM 2010/4132 >> 

Information på SSM:s hemsida om den internationella expertgranskningen >>

Nyheter om den internationella granskningen på MKG:s hemsida

Pressmeddelande på MKG:s hemsida om att internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister, 120613 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om att den internationella granskningsgruppen redovisar sin granskning av slutförvarsansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickar ytterligare underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM, 120312 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickar underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM, 111209 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att internationell granskningsgrupp genomför utfrågningar, 111206 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar, 110517 >>

Logga in