Om slutförvarsansökan

Aktuellt:
Naturskyddsföreningen och MKG deltar och arbetar tillsammans under huvudförhandlingen. FÖLJ VÅRA NYHETER HÄR >>

Huvudförhandlingen pågår mellan tisdagen den 5 september och fredagen den 27 oktober 2017.
Uppdateringar från domstolen om vad som sker innan, under och efter huvudförhandlingen får du här >> 

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och  Mark- och miljödomstolen som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess och sedan lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet. 

Följ prövningen här!
Här kan du följa myndighetens, domstolens och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete genom prövningen (se även menyvalen ovan). Du kan läsa om hur prövningen går till, ladda ner ansökningarna, aktbilagor och handlingar i de olika ärendena, läsa vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkar om i prövningen samt genom RSS prenumerera på de aktuella händelserna. Här finns också mer information om hur du kan skicka in dina synpunkter.

Kungörelsen 2016
Myndighet och domstol kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken den 29 januari 2016. Därefter vidtog en förnyad och omfattande remiss- och yttrandeprocess i sakfrågor. Denna process hade Strålsäkerhetsmyndigheten dock redan påbörjat genom att ha skickat ut en remiss i sak för prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen i april 2014. 

Huvudförhandling 2017
Domstolen ska hålla huvudförhandling om kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan. Huvudförhandlingen pågår under fem veckor, med två uppehåll, mellan den 5 september och 27 oktober 2017.

Har du synpunkter?
Även allmänheten uppmanas att skicka in sina synpunkter på ansökan.
Här kan du läsa mer om hur du går till väga >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter
Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna krävt i prövningen >>

Vad händer sedan?
Under 2017 har både myndigheten och domstolen för avsikt att lämna varsitt yttrande till regeringen. Domstolens yttrande föranleds av huvudförhandlingen. Regeringen kommer, innan ett slutgiltigt beslut, att höra med Östhammar kommun om säger jag eller nej till ett slutförvar.

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhetsmyndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.

Logga in