Toppdokument

Här kan du ladda ner toppdokumentet i kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Toppdokument >>

 

Application - Environmental Code
Here you can download the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company's, SKB's, application to build a repository for nuclear waste.

The application >>

Logga in