Aktuellt i prövningen

2021-02-18
Detta efter att Vattenfall i DN sagt att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan 2024. Miljöministern hänvisar till svensk lagstiftning.
2021-01-29
et var Joar Forsell (L) och Alexandra Anstrell (M) som ställde frågor till Isabella Lövin (MP) med kritik som främst handlade om den upplevd långsamma behandlingen av ansöka
2021-01-14
Ansökan om ett kärnbränsleförvar ligger hos regeringen och har sedan prövningen i mark- och miljödomstolen kompletterats med nya handlingar om kopparkorrosion.
2021-01-11
Detta är bl.a. på grund av att en extra insatt expert i material- och teknikvetenskap ska bedöma kärnavfallsbolagets val av metoder för analys av kopparkorrosion i försöket.
2020-12-18
Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar.
2020-12-11
Den 11 december skickade MKG in en skrivelse till SSM med övergripande synpunkter på SSM:s arbete, bl.a. om SSM:s uttalanden samt den bristande diarieföringen och öppenheten.
2020-11-26
Dialogmötena hålls separat från de avstämningsmöten som SSM och SKB har om kärnbräsnleförvaret och SFR 2.
2020-11-09
MKG bidrog den 9 november med ett andra skriftligt bidrag med synpunkter till SSM:s LOT-granskning.
2020-11-03
SSM har ställt några uppföljande frågor och MKG har svarat och samtidigt rättat några fel i skrivelsen.
2020-10-13
På kvällen den 13 oktober 2020 hölls ett extra kommunfullmäktige i Östhammar. Där beslutades att säga ja till kärnbränsleförvaret i Forsmark.
2020-10-08
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Naturskyddsföreningen mötte Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september för att diskutera LOT-granskning.
2020-10-01
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har publicerat en andra rapport från LOT-upptaget i Äspölaboratoriet.
2020-09-30
Med på mötet var även konsulter från det brittiska företaget Galson Sciences som stödjer SSM i granskningen och två forskare från KTH.
Logga in