Här finns ansökningarna enligt kärntekniklagen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har mottagit två ansökningar av kärnavfallsbolaget SKB enligt kärntekniklagen. Bolaget ansöker dels om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark och dels om Clink, anläggningar för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle i Oskarshamn. 
 

Slutförvarsanläggningen

Nedan beskrivs två sätt att ladda ner ansökan. Här hittar du också de dokument som lämnats i efterhand.  

1. Endast de delar du är intresserad av
Öppna upp innehållsförteckningen till ansökan med länken nedan. Klicka sedan på den titel i innehållsförteckningen som du är intresserad av så öppnas rapporten tillhörande titeln upp i ett separat fönster.

Innehållsförteckningen med länkar till rapporterna i ansökan om ett slutförvar enligt kärntekniklagen >>

2. Hela ansökan
Ladda ner den så kallade skivbilden i iso-format som finns i länken nedan för att få upp hela ansökan till din dator. Om du har en Mac kommer skivbilden automatiskt upp i Finder. Om du har PC kan du antingen bränna ut filen på skiva eller öppna den i ett iso-hanteringsprogram. 

(.iso) Ansökan om ett slutförvar enligt kärntekniklagen >> (395 MB)
(.jpg) Omslagsbild på skivan innehållande ansökan om ett slutförvar enligt kärntekniklagen >>


Säkerhetsanalysen på svenska
I ansökan finns säkerhetsanalysen SR-Site endast på engelska. Här kan du ladda ner den svenska översättningen: 

SR-Site del I >> (13 MB)
SR-Site del II >> (29 MB)
SR-Site del III >> (15 MB) 

Ansökans toppdokument på engelska
I ansökan finns toppdokumentet på svenska. Här kan du ladda ner den engelska översättningen: 

Application for licence under the nuclear activities act >>

Miljökonsekvensbeskrivningen på engelska
I ansökan finns miljökonsekvensbeskrivningen på svenska. Här kan du ladda ner den engelska översättningen:

Environmental Impact Statement, march 2011 >> (38 MB) Clink - mellanlager och inkapslingsanläggning
På grund av ansökans storlek finns den inte för nedladdning. Skicka ditt namn och din adress till info(at)mkg.se om du vill ha en skiva skickad till dig. 

Logga in