SSM 2014-5966 Ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2014-5966 "Ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR".

Länk till aktuell lista över handlingar i SSM2014-5966 hos Strålskyddsmyndigheten >> 

13. SSM:s Överlämnande till regeringen av ärende SSM2014-5966, 191022 >>

12. Beslut om överlämnande av ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen utbyggnad och fortsatt drift av SFR, 200220 >>

a. Bilaga 1: Yttrande över ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till utökad verksamhet vid SFR. (Samma som handling 11 nedan)

b. Bilaga 2: Remissvar (SSM2015-1640) >>

c. Bilaga 3: Synpunkter efter kungörelse av ansökan (SSM2017-5439) >>

11. Yttrande över ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till utökad verksamhet vid SFR, 200220 >>

a. Bilaga 1; SSM:s granskningsrapport >>

b. Bilaga 2; Tematisk sammanställning av inkommna remissynpunkter samt myndighetens beaktande av dessa i beredningen av ärendet >>

10. Komplettering KTL Bilaga SFR-U K:16 till MKB, 181219 >>

9. Mottagningsbekräftelse - bedömning av kollektivdos till personal vid hantering av hel reaktortank jämfört med segmenterad reaktortank, 180309 >>

8. Redovisning av bedömning av dos till personal enligt önskemål vid ledningsmöte SKB/SSM, 180307 >>

7. Komplettering: tillbakadragande av mellanlagring och övergång till segmentering av reaktortankar, 170515 >>
Bilaga: Övergång från hela till segmenterade rektortankar >>

6. Komplettering: Radionuklidtransportrapport; radionuklidinventariet osäkerhetshantering; errata för SKB TR-14-02, SKB TR-14-10, SKB TR-14-12 och SKB TR-14-08, 151029 >>

5. Errata till SKB R-13-37 Referensinventarium, 150420 >>

4. Komplettering: Huvudrapport SR-PSU på svenska, revidering av radionuklidinventariet, reviderade riskberäkningsresultat i MKB:n, 150904 >>

3. Kompletterande dokumentation, 150331 >>

2. Tidigare insänd samrådsredogörelse ersätts eftersom bilaga 1 saknades i 1:a utskicket, 150130 >>

1. Ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR, 141219 >>

Logga in