MKB - Miljökonsekvensbeskrivning

Här kan du ladda ner miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, som kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnat in tillsammans med sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Miljökonsekvensbeskrivning, mars 2011 >> (44 MB)

Samtliga kompletteringsinlämningar av ansökan, samt andra svar och erratablad skickade från kärnavfallsbolaget till domstolen finns tillgängligt här

EIS - Environmental Impact Statement
Here you can download the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company's, SKB's, environmental impact statement, EIS from the application to build a repository for spent nuclear fuel.

Environmental Impact Statement, march 2011 >> (38 MB) 

Logga in