Bildarkiv

Bild på MKG:s ordförande Åsa Lindstrand

Bild på MKG:s ordförande Åsa Lindstrand


 [jpg] Ladda ner bilden här >>

 

Bild på kanslichef Johan Swahn

Bild på MKG:s kanslichef Johan Swahn.

 [jpg] Ladda ner bilden här >>

 

Skiss av Djupa borrhål och KBS-metoden

KBS-metoden är den metod som kärnkraftsindustrin vill använda för att slutförvara det använda kärnbränslet. Kärnavfallet placeras i gruvgångsliknande tunnlar på 500 meters djup i berggrund med rörligt grundvatten som har kontakt med jordytan.

Skiss av Djupa borrhål och KBS-metoden med vattenströmning

Metod

KBS-metoden är den metod som kärnkraftsindustrin vill använda för att slutförvara det använda kärnbränslet.

Logga in