MKGs styrelse

I MKG:s styrelse ingår:

Lotta Silfverordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen, tillika MKG:s ordförande.
Salomon Abresparr, personlig ersättare.

 

 

Linda Birkedalordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Skåne.
Andrea Nowag, personlig ersättare.Catharina Lihnell Järnhester, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län
Allan Karlsson, personlig ersättare.

 
 

Joachim Stormvall, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, tillika MKG:s vice ordförande.
Kenneth Gunnarsson, personlig ersättare. 

Ylva Lundh, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län.
Hans Jivander, personlig ersättare.

[-], ordinarie ledamot för Fältbiologerna. 
[-] , personlig ersättare.

Denna styrelse valdes på MKG:s årsmöte i Stockholm den 25 maj 2018.

Logga in