MKGs styrelse

I MKG:s styrelse ingår:

Linda Birkedalordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Skåne, tillika MKG:s ordförande.
Andrea Nowag, personlig ersättare.

 

Catharina Lihnell Järnhester, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län, tillika MKG:s vice ordförande.
Allan Karlsson, personlig ersättare.
 
 

Joachim Stormvall, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss.
Kenneth Gunnarsson, personlig ersättare.

 

 

Hans Jivander, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län.
Ylva Lundh, personlig ersättare.Lotta Silfverordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen.
Salomon Abresparr, personlig ersättare.

 


[-]
, ordinarie ledamot för Fältbiologerna. 
[-] , personlig ersättare.

Denna styrelse valdes på MKG:s årsmöte i Stockholm den 15 maj 2017.

Logga in