13 juni 2012 |

Internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister

Idag presenterade OECD:s internationella kärnkraftorgan NEA sin granskning av kraftindustrins ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Expertgruppen är i delar positiv men pekar även på vissa säkerhetsfrågor som måste besvaras, bland annat om kopparkorrosion, alltså risken för korrosion och läckage från de kopparkapslar industrin vill ha.

-  Expertgruppen skriver att fler försök är nödvändiga för att besvara frågor om kopparkapslarnas pålitlighet. Det är ett stöd för vårt krav att det behövs avsevärda studier för att garantera att de barriärer av koppar som ska garantera den långsiktiga miljösäkerheten fungerar. Det handlar om radioaktivt avfall som ska förvaras säkert för omvärlden i över 100 000 år, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Även forskare på KTH har kritiserat industrins förslag på metod och menar att radioaktiva ämnen kan läcka ut redan innan tusen år har gått. Naturskyddsföreningen, som samarbetar med Miljörörelsens kärnavfallsgranskning MKG, är i sitt yttrande också kritisk till att den alternativa metoden djupa borrhål inte har undersökts tillräckligt av industrin, trots att det redan på 1990-talet framkom att den kunde vara säkrare.

-  Miljörörelsen anser att den övervägande positiva slutrapporten från den internationella granskningen av kraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark bygger på ett otillräckligt underlag. Granskningsgruppen från det internationella kärnkraftorganet OECD/NEA har dragit för tidiga slutsatser i stället för att som uppdraget var koncentrera sig på att föreslå kompletteringar, säger Johan Swahn, kanslichef för Miljörörelsens kärnavfallsgranskning MKG.         

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Den internationella granskningsgruppens slutrapport >>

Nyhet på MKG:s hemsida >>

Nyhet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >> 

Logga in