14 december 2015 |

Amerikanska forskare i kopparkorrosion avvisar SKB:s kritik

De forskare från USA som 2014 publicerade en vetenskaplig artikel som experimentellt visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten har fått del av kärnavfallsbolaget SKB:s kommentarer. Forskarna avvisar i en kommentar SKB:s kritik och anger att de slutsatser som fanns i den ursprungliga artikeln fortsatt gäller. Detta innebär att det finns en ny oberoende studie som visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten med en hastighet av ca. 1 µm per år. Detta är tusen gånger snabbare än som antas teoretiskt i kärnavfallsbolagets säkerhetsanalys i ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, blev i oktober uppmärksammad på två nya vetenskapliga artiklar från 2014 som visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Artiklarna var framtagna av oberoende forskare från USA respektive Kina. MKG skickade artiklarna vidare till Strålsäkerhetsmyndigheten som inte heller kände till dem sedan innan. Om detta finns en nyhet på MKG:s hemsida (se länk nedan). SSM lät SKB kommentera artiklarna och SKB svarade att resultaten från dem inte påverkar deras syn på kopparkorrosion. SKB menar att resultaten beror på att det läckt in syrgas i experimenten.

Medarbetare vid SKB skickade dessutom in ett svar på den artikel som publicerats av de amerikanska forskarna i Journal of the Electrochemical Society. Både de amerikanska forskarna och tidskriften är välrenommerade och kärnavfallsbolaget har tydligen känt ett tryck att kommentera artikeln.

I dagarna har kärnavfallsbolagets svar på den ursprungliga artikeln publicerats tillsammans med en kommentar från de amerikanska forskarna. Forskarna avvisar kärnavfallsbolagets kritik och sammanfattar med följande slutsats:

The concerns raised by Spahiu and Puigdoimenech [SKB-medarbetarna] do not invalidate the conclusions presented in Cleveland et al. [de amerikanska forskarna]

I klartext betyder det att de amerikanska forskarna vidmakthåller att de resultat som de tidigare publicerat och som anger att koppar korroderar med ca. 1 µm per år i syrgasfritt vatten gäller.

Detta betyder att det finns en viktig oberoende forskargrupp som stödjer de KTH-forskare som tidigare har kommit fram till samma resultat. Problemet för kärnavfallsbolaget är att denna korrosionshastighet är 1 tusen gånger högre än den antagna korrosionshastigheten i syrgasfritt vatten som anges i säkerhetsanalysen i ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark.

 

Länkar

Comment on “Nanometer-Scale Corrosion of Copper in De-Aerated Deionized Water” [J. Electrochem. Soc., 161, C107 (2014)] Spahiuz & Puigdomenech Journal of The Electrochemical Society >>

Response to “Comment on Nanometer-Scale Corrosion of Copper in De-Aerated Deionized Water” [J. Electrochem. Soc., 161, C107 (2014)] Cleveland et al Journal of The Electrochemical Society >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att två nya rapporter visar att koppar korroderar i ett syrgasfritt slutförvar, 151005 >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

 

 

Logga in