Inlagor till samrådsmöten

Här finns bl.a. de inlagor som MKG har skickat till SKB i samrådet inför inlämnandet av ansökan om ett slutförvar våren 2011. Liksom inlagor i övriga samrådsprocesser inom kärnavfallsområdet.

Dnf:s inlaga till samrådsmöte Oskarshamn 060601

Dnf:s inlaga till samrådsmöte Oskarshamn 060601

Oss inlaga till samrådsmöte i Forsmark 060531

Oss inlaga till samrådsmöte i Forsmark 060531

MKG:s inlaga till samrådsmöte Östhammar 051114

MKG:s inlaga till samrådsmöte Östhammar 051114

Logga in