Inlagor till samrådsmöten

Här finns bl.a. de inlagor som MKG har skickat till SKB i samrådet inför inlämnandet av ansökan om ett slutförvar våren 2011. Liksom inlagor i övriga samrådsprocesser inom kärnavfallsområdet.

MKG:s inlaga till samrådsmöte Oskarsamn 051117

MKG:s inlaga till samrådsmöte Oskarsamn 051117

Döderhults Naturskyddsförenings inlaga till samrådsmöte Oskarshamn 051117

Döderhults Naturskyddsförenings inlaga till samrådsmöte Oskarshamn 051117

Oss inlaga till samrådsmöte Östhammar 051114

Oss inlaga till samrådsmöte Östhammar 051114

Naturskyddsföreningen i Uppsala läns inlaga till SKB AB. Juni 2005.

Naturskyddsföreningen i Uppsala läns inlaga till SKB AB. Juni 2005.

Östhammars Naturskyddsförenings inlaga till SKB AB. Juni 2005.

Östhammars Naturskyddsförenings inlaga till SKB AB. Juni 2005.

MKG:s inlaga till SKB AB. Juni 2005.

MKG:s inlaga till SKB AB. Juni 2005.

Oss inlaga till SKB AB. Juni 2005.

Oss inlaga till SKB AB. Juni 2005.

Döderhults Naturskyddsförenings inlaga till SKB AB. April 2005.

Döderhults Naturskyddsförenings inlaga till SKB AB. April 2005.

MKG:s inlaga till SKB AB. April 2005.

MKG:s inlaga till SKB AB. April 2005.

Logga in