27 oktober 2017 |

Miljödomstolen skickar ut pressmeddelande: Yttrande till regeringen den 20 december

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt rörande kärnbränsleförvaret i Forsmark avslutades den 26 oktober. Dagen efter skickade domstolen ut ett pressmeddelande där det meddelades att domstolen kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 20 december. Yttrandet kommer att vara tillgängligt på domstolens kansli från kl. 11.00.

 

Länk till pressmeddelandet på domstolens hemsida >>

Logga in