9 september 2016 |

Naturskyddsföreningen och MKG har yttrat sig i samrådet om hamnverksamhet i Forsmark

Prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle pågår och SKB planerar att i höst komplettera huvudansökan med en ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet i Forsmark för att transportera bort bergmassor. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG lämnade den 9 september in en samrådsinlaga till bolaget med sina synpunkter. Föreningarna är positiva till att lastbilstrafiken på detta sätt kan minskas, men saknar redovisning av miljökonsekvenser i samrådsunderlaget. De vill att även att bentonitlera som är tänkt att användas i slutförvaret för använt kärnbränsle ska transporteras via hamnen. 

Den 9 september skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in en inlaga till samrådet om hamnverksamhet i Forsmark. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar att komplettera sin ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken med en ansökan om att utöka hamnverksamheten i Forsmark till att även transportera bort bergmassor. Syftet med transporter via sjövägen är att minska mängden transport med lastbil.

Naturskyddsföreningen och MKG är positiva till att fler transporter sker via båt än via lastbil, då miljöpåverkan kan minskas längs vägarna. Föreningarna är dock oroliga för de störningar som kan komma att ske på fågel- och djurliv vid kusten samt över det buller som den kombinerade bergkrossverksamheten och lastningen av bergkross på båt kan ge och som kan påverka friluftsverksamheten i området. I dessa avseenden stödjer föreningarna i sin inlaga de synpunkter som medlemsföreningen Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, lämnat in. Föreningarna är dock särskilt orolig för de lågfrekventa ljud som kan förekomma och vill att kärnavfallsbolaget använder de senaste principerna för att bedöma effekter av sådant buller. 

Dessutom vill föreningarna att den bentonitlera som är tänkt att användas i slutförvaret för använt kärnbränsle ska transporteras via hamnen. 

Båda föreningarnas och Oss inlagor finns för nedladdning nedan.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga om hamnverksamheten i Forsmark, 160909 >>

Oss samrådsinlaga om hamnverksamheten i Forsmark, 160907 >>

SKB:s underlag från samrådsmötet >>

Presentationer från samrådsmötet >>

 

 

Logga in