Prenumerera på våra RSS-flöden

Genom verktyget RSS kan du prenumerera på aktuella händelser i prövningen om ett slutförvarssystem samt nyheter inom kärnavfallsfrågan från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s hemsida. 

På MKG:s hemsida kan du använda dig av RSS för att få de senaste nyheterna utan att aktivt besöka sidan. Genom RSS:en får du en sammanfattad text på nyheten samt en länk till hela nyheten på MKG:s hemsida.

För att prenumerera på och läsa MKG:s RSS behöver du ett program som kan visa RSS. De flesta webbläsare och e-postprogram har idag inbyggda RSS-läsare. Ytterligare alternativ är att använda ett av alla gratisprogram om finns för att ta emot RSS. När du klickar på RSS-symbolen kommer ditt RSS-program att ge dig information om hur du gör för att prenumerera på ett RSS-flöde. Längst ner på sidan hittar du en lista på RSS-program. 

På MKG:s hemsida finns två RSS-flöden:


Nyheter

På MKG:s första sida finns det till höger en lista med MKG:s alla nyheter där du kan ta dig vidare och följa nyheter flera år bakåt. Dessa nyheter tar upp frågor som rör arbetet med ett slutförvar för det använda kärnbränslet. Nyheterna innehåller bl.a. information från genomförda möten, aktuella sakfrågor och de händelser som rör prövningsprocessen av slutförvarsansökan.

Direktlänk till RSS Nyheter >>Aktuellt i prövningen

Om du endast är intresserad av att få nyheter om de händelser som rör prövningsprocessen av slutförvarsansökan kan du prenumerera på denna RSS.

Direktllänk till RSS Aktuella händelser i prövningen >>

 

MKG skickar även ut nyhetsbrev 3-4 gånger per år med artiklar om de senaste nyheterna. Du kan anmäla dig till MKG:s nyhetsbrev från hemsidans startsida >>

 

Länkar:

Exempel på några gratisprogram som kan läsa RSS-formatet:

I Windows har både webbläsarna Firefox och Internet Explorer inbyggda RSS-läsare.

I Mac OS X läser du kanske enklast RSS i e-postprogrammet Mail men du kan även använda Firefox.

Särskilda RSS-läsare:

FeedReader >> (för Microsoft Windows)

NetNewsWire >> (för Mac OS X)

Logga in